7-8 lipca 2023
forumIdei
XIV Forum Polska-Ukraina

Lwów

XIV Forum Polska-Ukraina organizowane przez Fundację Batorego i Międzynarodową Fundację „Odrodzenie”

 • Ukraina

— Далі українською —

W dniach 7-8 lipca we Lwowie odbyło się XIV Forum Polska-Ukraina, które tradycyjnie od wielu lat współorganizujemy z Międzynarodową Fundacją „Odrodzenie”.

Format Forum ma służyć rozwojowi dialogu między społeczeństwami obywatelskimi obu krajów i wzmacnianiu relacji dwustronnych. Stosunki te nabrały nowej dynamiki po lutym 2022 r., kiedy byliśmy świadkami bezprecedensowej solidarności i poparcia polskiego społeczeństwa dla Ukraińców broniących swojej wolności przed agresją Moskwy.

Tragicznym tłem XIV Forum był zbrodniczy atak rakietowy wojsk Federacji Rosyjskiej na budynki mieszkalne we Lwowie w nocy z 5 na 6 lipca, bezpośrednio przed przyjazdem delegacji polskiej. Nie zmieniło to jednak planów polskich przedstawicieli i przedstawicielek społeczeństwa obywatelskiego – żaden z ponad 20 uczestników nie zrezygnował z wyjazdu.

Jesteśmy tutaj, aby pokazać naszą solidarność ze wszystkimi Ukraińcami. Nie pozwolimy, aby Moskwa nas terroryzowała i zmuszała do zmiany planów rozwijania współpracy między naszymi społeczeństwami – powiedział Edwin Bendyk, prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

Uczestnikami Forum byli działacze społeczni, wolontariusze, naukowcy, analitycy, dziennikarze, obrońcy praw człowieka, byli urzędnicy (ministrowie i ambasadorzy) obu krajów oraz przedstawiciele stowarzyszeń biznesowych. Zakres tematyczny dyskusji świadczył o bogatej treści ukraińsko-polskiej współpracy: od ruchów ochotniczych wspierających armię ukraińską i przymusowych migrantów po udział Polski w powojennej odbudowie Ukrainy, współpracę w zbliżeniu do członkostwa Ukrainy w UE i NATO. We wszystkich tematach Forum uczestnicy zwracali uwagę zarówno na problemy i wyzwania, jak i szanse.

W wyniku tragicznych okoliczności wielkiej wojny i napływu ukraińskich uchodźców do Polski doszło do wymuszonego „wielkiego spotkania” społeczeństw ukraińskiego i polskiego. Dzięki temu społeczeństwa mogły się poznać – takimi, jakie są naprawdę, a nie w optyce wzajemnych stereotypów. A to stwarza pozytywne podstawy dla dalszych relacji – powiedział Oleksandr Suszko, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Fundacji „Odrodzenie”.

Uczestnicy Forum zwrócili uwagę na daleko idące społeczne, gospodarcze i kulturowe konsekwencje ukraińskiej migracji do Polski. Stwarza ona wiele nowych wyzwań, którym nie mogą sprostać same tylko państwa ukraińskie i polskie – dlatego wiodącą rolę w poszukiwaniu rozwiązań musi odegrać społeczeństwo obywatelskie i samorząd lokalny.

Rola społeczeństwa obywatelskiego i interakcje z państwem stanowiły główną oś dyskusji. Uczestnicy Forum rozmawiali także o wyzwaniach dla utrwalania demokracji – na Ukrainie w kontekście wojny, w Polsce w kontekście zbliżających się jesiennych wyborów.

Omówili także wspólne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, oczekiwania wobec wileńskiego szczytu NATO, perspektywy negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE oraz praktyczne wyzwania związane z powojenną odnową Ukrainy. Pomimo pewnych napięć, które czasami powodują taktyczne kryzysy w stosunkach dwustronnych, strategicznie Polska jest najbliższym sojusznikiem Ukrainy. Przejawia się to zarówno na poziomie państwowym, jak i zwłaszcza pozapaństwowym, w szczególności w perspektywie polskiego biznesu, którego różne segmenty coraz częściej postrzegają Ukrainę nie tylko jako konkurenta, ale jako interesującego partnera.

Po zakończeniu dyskusji pierwszego dnia Forum jego uczestnicy odwiedzili Pole Marsowe – cmentarz wojskowy we Lwowie – gdzie z udziałem mera Lwowa Andrija Sadowego oddali hołd poległym w trwającej wojnie rosyjsko-ukraińskiej, a także uczcili minutą ciszy pamięć ofiar Rzezi Wołyńskiej.

Uczestnicy spotkania zauważyli, że tragiczny kontekst współczesności stwarza warunki do wzajemnego zrozumienia i pojednania w obszarze złożonej historii stosunków między dwoma narodami, które coraz lepiej rozumieją swoje wspólne interesy dziś i w przyszłości.


W obradach XIV Forum Polska-Ukraina udział wzięli:

Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego), Nazar Bobytsky (ekspert ds. polityki handlowej UE, „KREAB” Consulting), Martyna Bogaczyk (Fundacja Edukacja dla Demokracji), Michał Boni (Uniwersytet SWPS), Agnieszka Bryc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Izabella Chruślińska (pisarka, dwumiesięcznik Przegląd Polityczny), Oksana Daszczakivska (Międzynarodowa Fundacja „Odrodzenie”), Andrij Deszczyca (b. ambasador Ukrainy w Polsce), Taras Dobko (rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie), Maciej Duszczyk (Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego), Serhij Gerasymczuk (dyrektor wykonawczy  Rady Polityki Zagranicznej „PRIZM”), Jewhen Hlibowytsky (Pro.mova think tank), Jarosław Hrycak (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie), Krzysztof Izdebski (forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego), Oksana Jurynets (ANTS Sieć Ochrony Interesów Narodowych, była posłanka Rady Najwyższej Ukrainy), Myrosława Keryk (prezeska Zarządu Fundacji „Nasz Wybór”), Pawło Klimkin (b. minister spraw zagranicznych Ukrainy, ekspert Instytutu dla Przyszłości), Mykoła Kniazyckij (poseł Rady Najwyższej Ukrainy, współprzewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Relacji z Rzeczpospolitą Polska), Joanna Konieczna-Sałamatin (Wydział Socjologii Uniwersytet Warszawskiego), Oksana Kolyada (koalicja organizacji działających na rzecz weteranów „Коаліція ветеранських просторів”), Marcin Korolec (dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki), Agnieszka Kosowicz (Polskie Forum Migracyjne), Piotr Kosiewski (forumIdei Fundacji Batorego), Iryna Kosse (Instytut Badań Ekonomicznych i Doradztwa Politycznego), Jarosław Kuisz (Kultura Liberalna), Olga Kwaszuk (Międzynarodowa Fundacja „Odrodzenie”), Agnieszka Lichnerowicz (Radio TOK FM), Myrosław Marynowycz (prorektor Ukraińskiego Uniwersytety Katolickiego we Lwowie),  Roman Nakoneczny (Międzynarodowa Fundacja „Odrodzenie”), Ivan Naumenko (Fundacja „Wróć Żywy”), Jurij Opoka (Centrum Analityczne Badań nad Komunikacją „Networks” we Lwowie), Jurij Panczenko („Europejska prawda”), Olena Pawlyuk (kierownik biura integracji europejskiej w Radzie Miejskiej Lwowa), Swiatoslaw Pawlyuk (Stowarzyszenie Energooszczędnych Miast Ukrainy), Inna Pidluska (Międzynarodowa Fundacja „Odrodzenie”), Melania Podolyak (Fundacja Charytatywna Serhija Prytuły), Bohdan Prakh (b. rektor Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie), Serhij Prytuła (założyciel Fundacji Charytatywnej Serhija Prytuły), Filip Rudnik (Ośrodek Studiów Wschodnich), Tomasz Stryjek (Instytut Studiów Politycznych PAN), Dmytro Szerengowsky (prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie), Iryna Suszko (dyrektorka wykonawcza think thanku „Europa bez granic”), Dmytro Szulga (Międzynarodowa Fundacja „Odrodzenie”), Oleksandr Suszko (dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Fundacji „Odrodzenie”), Kostiantyn Tatarkin (koalicja organizacji działających na rzecz weteranów „Коаліція ветеранських просторів”), Antoni Wierzejski (forumIdei Fundacji Batorego), Roksolana Voronovska (przewodnicząca Fundacji Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w Polsce), Hlib Vyszlinsky (kierownik think tanku Centrum Strategii Gospodarczej), Marek Ziółkowski (b. ambasador Polski w Ukrainie), Maciej Zaniewicz (Forum Energii)


PROGRAM

7 lipca (piątek)

Słowo powitania od organizatorów: Oleksandr Suszko (dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Fundacji „Odrodzenie”), Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego)

Sesja 1. Rola społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu odporności i wygrywaniu wojny

 • ukraiński ruch wolontariacki: zasięg, aktorzy, trendy i potrzeby;
 • działania społeczeństwa obywatelskiego w warunkach wojny;
 • polskie podmioty pozarządowe wspierające ukraińskich wolontariuszy i społeczeństwo obywatelskie;
 • perspektywy wzmocnienia dwustronnej współpracy społeczeństwa obywatelskiego w celu przyspieszenia zwycięstwa Ukrainy nad Rosją

Wprowadzenia:

Ukraina: Serhij Prytuła (założyciel Fundacji Charytatywnej Serhija Prytuły), Oksana Kolyada (koalicja organizacji działających na rzecz weteranów „Коаліція ветеранських просторів”)

Polska: Joanna Konieczna-Sałamatin (Wydział Socjologii Uniwersytet Warszawskiego), Agnieszka Kosowicz (Polskie Forum Migracyjne)

Moderacja: Oleksandr Suszko (dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Fundacji „Odrodzenie”)

 

Sesja 2: Rola społeczeństwa obywatelskiego w odbudowie Ukrainy

 • aktualne wyzwania szybkiej odbudowy zniszczonych terenów i przyszłe dylematy powojennej regeneracji społeczno-gospodarczej;
 • transparentność i zapobieganie korupcji przy wykorzystaniu funduszy na odbudowę
 • udział Polski w odbudowie Ukrainy
 • utrzymanie kapitału społecznego jako główny priorytet i rola uchodźców ukraińskich w Polsce.

Wprowadzenia:

Ukraina: Hlib Vyszlinsky (kierownik think tanku Centrum Strategii Gospodarczej), Swiatoslaw Pawlyuk (Stowarzyszenie Energooszczędnych Miast Ukrainy)

Polska: Maciej Duszczyk (Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego), Marcin Korolec (dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki)

Moderacja: Krzysztof Izdebski (forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego)

 

 1. dzień wielkiej wojny: złożenie zniczy na Polu Marsowym

 

8 lipca (sobota)

Sesja 3: Integracja Ukrainy z UE i NATO

 • warunki rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z UE;
 • integracja Ukrainy z jednolitym rynkiem europejskim
 • tendencje wewnętrzne UE i NATO wpływające na proces akcesyjny Ukrainy;
 • rola Polski i współpracy bilateralnej w akcesji Ukrainy do UE i NATO

Wprowadzenia:

Ukraina: Nazar Bobytsky (ekspert ds. polityki handlowej UE, „KREAB” Consulting), Pawło Klimkin (b. minister spraw zagranicznych Ukrainy, ekspert Instytutu dla Przyszłości)

Polska: Michał Boni (Uniwersytet SWPS), Marek Ziółkowski (b. ambasador Polski w Ukrainie)

Moderacja: Serhij Gerasymczuk (dyrektor wykonawczy  Rady Polityki Zagranicznej „PRIZM”)

 

Sesja 4: Relacje polsko-ukraińskie: strategiczne partnerstwo z taktycznymi kryzysami?

 • wybory parlamentarne w Polsce a stosunki dwustronne PL-UA
 • stanowiska kluczowych polskich aktorów politycznych wobec Ukrainy;
 • jak przezwyciężać nieporozumienia i rywalizację;
 • rola podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu współpracy strategicznej

Wprowadzenia:

Ukraina: Mykoła Kniazyckij (poseł Rady Najwyższej Ukrainy, współprzewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Relacji z Rzeczpospolitą Polska), Andrij Deszczyca (b. ambasador Ukrainy w Polsce)

Polska: Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego), Agnieszka Bryc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Moderacja: Jarosław Kuisz (Kultura Liberalna)

 

……………………………………………………………………………………….

7-8 липня у Львові відбувся 14-й польсько-український форум, співорганізаторами якого вже багато років є Фундація імені Стефана Баторія та Міжнародний фонд «Відродження».

Формат Форуму покликаний сприяти діалогу громадянських суспільств обох країн та зміцнювати двосторонні відносини. Польсько-українські відносини набули нової динаміки після лютого 2022 року, коли ми стали свідками безпрецедентної солідарності та підтримки польським суспільством українців, які  захищають свою свободу від агресії Москви.

Трагічним підґрунтям 14-го Форуму став злочинний ракетний обстріл військами Російської Федерації житлових будинків Львова в ніч з 5 на 6 липня, безпосередньо перед прибуттям польської делегації. Проте, це не змінило планів  представників громадянського суспільства Польщі – жоден із понад 20 учасників не відмовився від поїздки.

Ми тут, щоб показати свою солідарність з усіма українцями. Ми не дозволимо Москві тероризувати нас і змусити змінювати наші плани щодо розвитку співпраці між нашими суспільствами.” – заявив Едвін Бендик, Голова правління Фундації імені Стефана Баторія.

Учасниками Форуму стали громадські активісти, волонтери, науковці, аналітики, журналісти, правозахисники, колишні посадовці (міністри та посли) обох країн та представники бізнес-асоціацій. Тематичний розмах дискусії засвідчив багатий зміст українсько-польської співпраці: від волонтерських рухів на підтримку української армії та вимушених переселенців до участі Польщі у післявоєнній відбудові України, співпраці у наближенні України до членства в ЄС та НАТО. В усіх темах Форуму учасники звертали увагу як на проблеми та виклики, так і на можливості.

«Внаслідок трагічних обставин широкомасштабної війни і напливу українських біженців до Польщі – відбулася вимушена «велика зустріч» українського і польського суспільств. Вона дала змогу взаємно познайомитися суспільствам – таким, які вони є насправді, а не через стереотипні уявлення. І це дає позитивний фундамент для подальшої суспільної взаємодії» – зазначив Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження».

Учасники Форуму відзначали далекосяжні соціальні та інші наслідки української міграції у Польщу. Вони породжують масу викликів, які не можуть вирішити тільки українська і польська держави – відтак, у пошуку рішень провідною є роль громадянського суспільства та місцевого самоврядування.

Роль громадянського суспільства, взаємодія з державою були наскрізною лінією дискусій. Також учасники Форуму говорили про виклики для сталої демократії – в Україні у контексті війни, у Польщі у контексті майбутніх виборів восени цього року.

Також обговорювали спільні безпекові виклики, очікування від Вільнюського саміту НАТО, перспективи переговорів про вступ України до ЄС, практичні виклики відновлення України. Попри окремі точки напруженості, які часом викликають тактичні кризи у двосторонніх відносинах, стратегічно Польща є найближчим союзником України. Це проявляється і на державному, і особливо на недержавному рівні, зокрема – польського бізнесу, різні сегменти якого дедалі більше розглядають Україну не так як і не лише як конкурента, а як цікавого партнера.

Учасники Форуму відвідали Марсове поле – військовий цвинтар у Львові, де за участі мера Львова Андрія Садового віддали шану полеглим у сучасній російсько-українській війні. Також під час Форуму учасники вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв Волинської трагедії.

Учасники відзначали, що трагічний контекст сьогодення створює передумови для якісного порозуміння та примирення щодо складної історії відносин двох народів, які дедалі більше розуміють спільність інтересів сьогодні і у майбутньому.

У 14-му польсько-українському форумі взяли участь:

Едвін Бендик (Голова правління Фундації Стефана Баторія), Назар Бобицький (експерт з торговельної політики ЄС, «KREAB» Consulting), Мартина Богачик (Фонд «Освіта для демократії»), Міхал Боні (Університет SWPS), Агнешка Бриц (Університет Миколи Коперника в Торуні), Ізабелла Хруслінська (письменниця, двомісячник Przegląd Polityczny), Оксана Дащаківська (Міжнародний фонд «Відродження»), Андрій Дещиця (колишній посол України в Польщі), Тарас Добко (ректор Українського католицького університету у Львові), Мацей Дущик (Факультет політичних наук і міжнародних відносин Варшавського університету), Сергій Герасимчук (виконавчий директор Ради зовнішньої політики «PRIZM»), Євген Глібовицький (аналітичний центр Pro.mova), Ярослав Грицак (Український Католицький Університет у Львові), Кшиштоф Іздебський (форумІдея Фундації Стефана Баторія), Оксана Юринець (Мережа захисту національних інтересів АНТС, екс-депутат Верховної Ради України), Мирослава Керик (Фундація “Український дім”), Павло Клімкін (ексміністр закордонних справ України, експерт Інституту майбутнього), Микола Княжицький (депутат Верховної Ради України, співголова парламентської групи зі зв’язків з Республікою Польща), Йоанна КонєчнаСаламатін (факультет соціології, Варшавський університет), Оксана Коляда («Коаліція ветеранських просторів»), Марцін Королець (директор Інституту зеленої економіки), Агнешка Косович (Польський міграційний форум), Пьотр Косєвський (форумІдея Фундації Стефана Баторія), Ірина Коссе (Інститут економічних досліджень та політичного консультування), Ярослав Куіш (Ліберальна культура), Ольга Квашук (Міжнародна фундація «Відродження»), Аґнєшка Ліхнерович (Радіо ТОК FM), Мирослав Маринович (проректор Українського католицького університету ім. Львів), Роман Наконечний (МФ «Відродження»), Іван Науменко (Фонд «Повернись живим»), Юрій Опока (Комунікаційно-аналітичний центр «Мережі» у Львові), Юрій Панченко («Європейська правда»), Олена Павлюк ( голови Офісу євроінтеграції Львівської міської ради), Святослав Павлюк (Асоціація енергоефективних міст України), Інна Підлуська (МФ «Відродження»), Меланія Подоляк (Благодійний фонд Сергія Притули), Богдан Прах (колишній ректор Католицького університету у Львові), Сергій Притула (засновник Благодійного фонду Сергія Притули), Філіп Руднік (Центр східних студій), Томаш Стриєк (Інститут політичних студій Польської академії наук), Дмитро Шеренговський (заступник ректора Українського Католицького Університету у Львові), Ірина Сушко (виконавчий директор аналітичного центру «Європа без кордонів»), Дмитро Шульга (Міжнародний фонд «Відродження»), Олександр Сушко (виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»), Костянтин Татаркін (коаліція ветеранських організацій «Коаліція ветеранських просторів»), Антоні Вєжейський (форумІдея Фундації Стефана Баторія), Роксолана Вороновська (голова Фундації Українського Католицького Університету в Польщі), Гліб Вишлінський (керівник мозкового центру Центр економічної стратегії), Марек Зюлковський (колишній посол Польщі в Україні), Мацей Занєвич (Форум Енергії).

 

ПРОГРАМА 14 ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ

7 липня (п’ятниця)

 

Вітальне слово від організаторів: Олександр Сушко (виконавчий директор МФ «Відродження»), Едвін Бендик (Голова Правління Фундації Стефана Баторія)

Сесія 1. Роль громадянського суспільства в розбудові стійкості та перемозі у війні

 • Український волонтерський рух: масштаби, учасники, тенденції та потреби;
 • дії громадянського суспільства в умовах війни;
 • польські громадські організації, що підтримують українських волонтерів та громадянське суспільство;
 • перспективи посилення двосторонньої співпраці громадянського суспільства з метою прискорення перемоги України над Росією

Введення:

Україна: Сергій Притула (засновник Благодійного фонду Сергія Притули), Оксана Коляда (коаліція ветеранських організацій «Коаліція ветеранських просторів»).

Польща: Йоанна Конєчна-Саламатін (факультет соціології Варшавського університету), Агнешка Косович (Польський міграційний форум)

Модератор: Олександр Сушко (виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»)

Сесія 2: Роль громадянського суспільства у відбудові України

 • сучасні виклики швидкої реконструкції зруйнованих територій та майбутні дилеми післявоєнного соціально-економічного відновлення;
 • прозорість та антикорупційність у використанні коштів реконструкції
 • участь Польщі у відбудові України
 • збереження соціального капіталу як головний пріоритет та роль українських біженців у Польщі.

Введення:

Україна: Гліб Вишлінський (керівник аналітичного центру Центр економічної стратегії), Святослав Павлюк (Асоціація енергоефективних міст України)

Польща: Мацей Дущик (факультет політології та міжнародних відносин Варшавського університету), Марцін Королець (директор Інституту зеленої економіки)

Модератор: Кшиштоф Іздебскі (ФорумІдеї Фундації Стефана Баторія)

500-й день Великої війни: покладання свічок на Марсовому полі

8 липня (субота)

Сесія 3: Інтеграція України в ЄС та НАТО

 • умови початку переговорів про вступ до ЄС;
 • Інтеграція України до єдиного європейського ринку
 • внутрішні тенденції ЄС і НАТО, що впливають на процес вступу України;
 • роль Польщі та двостороння співпраця у вступі України до ЄС та НАТО

Введення:

Україна: Назар Бобицький (експерт з торгової політики ЄС, «КРЕАБ» Консалтинг), Павло Клімкін (екс-міністр закордонних справ України, експерт Інституту майбутнього)

Польща: Міхал Боні (SWPS University), Maрек Зюлковський (колишній посол Польщі в Україні)

Модератор: Сергій Герасимчук (Виконавчий директор Ради зовнішньої політики PRIZM)

Сесія 4: Польсько-українські відносини: стратегічне партнерство з тактичними кризами?

 • парламентські вибори в Польщі та двосторонні відносини PL-UA
 • позиції ключових польських політичних акторів щодо України;
 • як долати незгоди та суперництво;
 • роль акторів громадянського суспільства у просуванні стратегічної співпраці

Введення:

Україна: Микола Княжицький (депутат Верховної Ради України, співголова парламентської групи зі зв’язків з Республікою Польща), Андрій Дещиця (колишній посол України в Польщі)

Польща: Едвін Бендик (президент Фундації Стефана Баторія), Агнешка Бриц (Університет Миколи Коперника в Торуні)

Модератор: Ярослав Куіш (Ліберальна культура)