17 maja 2015
Wysłuchanie publiczne na temat „pakietu wizowego” w Parlamencie Europejskim

  • Europa Wschodnia
  • Otwarta Europa

Na zaproszenie przewodniczącego Komisji LIBE (Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Spawy Wewnętrzne), przedstawiliśmy ocenę przygotowanej przez Komisję Europejską propozycji ułatwień w wydawaniu wiz obywatelom m.in. Gruzji, Ukrainy, Białorusi i Rosji. W swoim wystąpieniu koordynator projektu Przyjazna granica Krzysztof Mrozek przywołał świadectwa ubiegających się o wizę do strefy Schengen podróżnych z Europy Wschodniej, rekomendując głębsze zmiany w polityce wizowej UE, w tym rozważenie wprowadzenia wiz ważnych 10 lat.

Wśród ponad 100 osób zgromadzonych na sali byli posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej, służb granicznych, branży turystycznej i artystycznej (proponowane zmiany mają ułatwić m.in. organizację tras koncertowych artystom spoza UE) oraz eksperci.

Pełny zapis debaty (po angielsku, na stronie dostępne tłumaczenie na jęz. polski). więcej

Zgłoszenia trudności w otrzymaniu wiz i przekraczaniu granicy przyjmujemy poprzez stronę Visa free Europe. więcej