27 listopada 2015
Wykład o wizach dla białoruskich dziennikarzy

  • Europa Wschodnia
  • Otwarta Europa

W ramach wizyty studyjnej zorganizowanej na Litwie dla białoruskich dziennikarzy przez naszego partnera, litewsko-białoruską organizację Belarus Watch, przeprowadziliśmy wykład dotyczący polityki wizowej Unii Europejskiej i perspektyw wprowadzenia ułatwień w otrzymaniu wizy dla obywateli Białorusi, którzy z powodu braku stosownych porozumień Mińska i Brukseli, płacą za wizę najwięcej spośród wschodnich sąsiadów UE.

Wcześniej uczestniczyliśmy w spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Litwy, Linasem Linkevičiusem, z którym rozmawialiśmy o współpracy z Białorusią oraz wspólnych, polsko-litewskich działaniach na rzecz normalizacji stosunków ze wschodnim sąsiadem.

W wizycie studyjnej wzięło udział 15 przedstawicieli białoruskich mediów, zarówno państwowych jak i opozycyjnych.