24 stycznia 2022
forumIdei
Wolność słowa w Internecie. Monopol korporacji, kontrola państwowa czy trzecia droga?

online | godz. 13–15

Debata forumIdei o kontroli platform społecznościowych w kontekście wolności słowa.

  • demokracja
  • partie polityczne

Niedawne usunięcie z Facebooka profilu Konfederacji czy wcześniejsze usunięcie profilu organizacji prowadzącej edukację antynarkotykową czy skasowanie profilu Donalda Trumpa z Twittera to tylko kilka przykładów ograniczeń nakładanych przez platformy internetowe. A przecież dziennie usuwanych jest tysiące treści i profili użytkowników. Największe platformy, które stały się globalnymi agorami debaty publicznej, postawiły się przed ogromnym dylematem. Z jednej strony za ich pośrednictwem wybrzmiewają głosy pełne nienawiści, zagrażające zdrowiu i życiu ludzi, rozprzestrzeniane są kłamstwa i manipulacje, z drugiej zaś nakładane przez nie ograniczenia odbierane są jako zamach na wolność słowa. Na te dylematy często nie ma oczywistych odpowiedzi.

Politycy zgłaszają więc pomysły na regulacje platform i ich wpływu na debatę publiczną. Celem proponowanych rozwiązań nie jest przesądzenie, które treści – z wyjątkiem tych w oczywisty sposób nielegalnych – powinny zostać usunięte, a które mogą zostać opublikowane w mediach społecznościowych. Odpowiedzią na wątpliwości co do zakresu ingerencji w swobodę wypowiedzi ma być raczej zagwarantowanie przejrzystości procesu moderacji i zwiększenie obowiązków dotyczących informacji przekazywanych użytkownikom.

Czy regulacje powinny zostać wprowadzone szybko na poziomie krajowym, czy lepiej – również z uwagi na globalny charakter platform i ich wpływu – poczekać na kompleksowe przepisy na poziomie całej Unii Europejskiej? Jaki model kontroli nad platformami powinien zostać przyjęty, aby arbitralność anonimowych pracowników mediów społecznościowych nie została zastąpiona przez uprzedzenia i poglądy polityków?

Wprowadzenia wygłosili:

  • Dorota Głowacka, prawniczka z Fundacji Panoptykon,
  • Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości i autor projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych.

W dyskusji udział wzięli:

  • Anna Białek, Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO,
  • Krzysztof Izdebski, prawnik, ekspert Fundacji im. Stefana Batorego,
  • Bartłomiej Michałowski, członek zarządu i ekspert Instytutu Sobieskiego,
  • dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu gospodarki cyfrowej w Konfederacji Lewiatan,
  • Tomasz Pułról, Nowa Konfederacja.

Prowadzenie: Edwin Bendyk, prezes Fundacji im. Stefana Batorego.