26-28 października 2015
Warsztaty „Unborder Your Way” na Litwie

  • Europa Wschodnia
  • Otwarta Europa

Na zaproszenie członka Koalicji na rzecz Ruchu Bezwizowego w Europie, białorusko-litewskiej organizacji BY Watch, prowadziliśmy w Jowaryszkach (rejon trocki) warsztaty „Bariery dla mobilności – wizy”, podczas których zaprezentowaliśmy problematykę reżimów wizowych, ułatwień w wydawaniu wiz i liberalizacji wizowej. Z uczestnikami ćwiczyliśmy także tworzenie narzędzi rzeczniczych i możliwości ich wykorzystania w przekonywaniu instytucji Unii Europejskiej i władz krajów sąsiednich do znoszenia obowiązku wizowego.

W szkoleniu zorganizowanym przy wsparciu programu Erasmus+ wzięło udział 25 osób, między innymi z: Polski, Litwy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Francji.