14 grudnia 2015
Ukraińskie reformy – rzeczywistość czy iluzja?

  • Europa Wschodnia
  • Otwarta Europa

Debata poświęcona postępom Ukrainy w procesie reform. Wzięło w niej udział około 40 osób: studentów, polityków, naukowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów.

WIDEO: PL
WIDEO: UA

Paneliści:
Adam Balcer, Kolegium Europy Wschodniej
Oleksij Harań, profesor politologii Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, dyrektor naukowy Fundacji Inicjatyw Demokratycznych im. Ilko Kuczeriwa
Oleksandr Suszko, prezes Międzynarodowej Fundacji Odrodzenie, współprzewodniczący Narodowej Rady ds. Reform
 
Tezy:
Wydarzenia na Majdanie doprowadziły do upadku autorytarnego prezydenta Wiktora Janukowycza a władzę w państwie przejęli liderzy społecznego protestu. Minęło już półtora roku od wyboru Petro Poroszenko na prezydenta Ukrainy i rok od wyborów parlamentarnych, w wyniku których powstała proeuropejska koalicja rządząca. Od prawie dwóch lat Ukraina jest ofiarą zbrojnej agresji ze strony Rosji. Coraz głośniejsze – zarówno na Ukrainie jak i na Zachodzie – staje się pytanie o stan ukraińskich reform. Wielu krytykuje władze ukraińskie za ich brak lub zbyt powolne wprowadzanie. Niektórzy uważają nawet, że rządzący nie są w stanie zbudować dobrze funkcjonującego państwa, bo są, wprawdzie najlepszą, ale częścią starego systemu. Z drugiej strony słychać głosy, że reformy są jednak wprowadzane, a ich tempo zależy od realnych możliwości kraju, którego nie sposób zreformować szybko, zwłaszcza w stanie wojny. Wszyscy jednak przyznają, że korupcja nadal jest wszechobecna i uniemożliwia normalne działanie państwa.
Z naszymi gośćmi rozmawialiśmy o tym, która z wyżej przytoczonych opinii jest najbliższa prawdzie? Czy ukraińskie władze mają wolę polityczną przeprowadzenia niezbędnych reform? Kto przeciwstawia się wprowadzeniu koniecznych zmian? Na jak długo Ukraińcom wystarczy cierpliwości?