11 grudnia 2012
Seminarium – Oszustwa wyborcze a obserwacja wyborów w Europie Wschodniej

Oszustwa wyborcze stały się powszechnym sposobem utrwalania władzy reżimów autorytarnych w Europie Wschodniej. Sieci lokalnych obserwatorów wyborów odgrywają decydującą rolę w ich wykrywaniu, jednocześnie mobilizując obywateli do obrony prawa wyborczego gwarantującego równość i swobodę wyboru.

Jakie są najważniejsze rezultaty monitoringu wyborów w Białorusi, na Ukrainie i w Rosji? W jaki sposób lokalni obserwatorzy we współpracy z międzynarodowymi misjami obserwacyjnymi mogą przyczynić się do wzrostu przejrzystości procesu wyborczego? Jakie są największe wyzwania i perspektywy dla lokalnej obserwacji wyborów w Europie Wschodniej? W jaki sposób instytucje polityczne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą wesprzeć pracę lokalnych obserwatorów wyborów w tym regionie? O tym dyskutowali liderzy najważniejszych organizacji pozarządowych z tych krajów zajmujących się obserwacją wyborów.

Program:
10.00-10.15
wprowadzenie: Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja im. Stefana Batorego
10.15-12.15
dyskusja:
Tatyana Bogussevich, Departament Wyborów OBWE/ODIHR
Lilia Szibanowa, Asocjacja GOLOS, Rosja
Oleksandr Czernienko, Komitet Wyborców Ukrainy, Ukraina
Aleh Hulak, Białoruski Komitet Helsiński, Białoruś
Uladzimir Labkowicz, Centrum Praw Człowieka „Wiasna”, Białoruś
prowadzenie: Stefanie Schiffer, European Exchange, Niemcy

Seminarium odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej oraz Programu MATRA Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce.