8 grudnia 2011
Seminarium Mołdawia na drodze do Unii Europejskiej: przykład sukcesu Partnerstwa Wschodniego?

Organizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego, Ambasada RP w Kiszyniowie, Fundacja Sorosa z Mołdowy
Seminarium z udziałem Pawła Bagińskiego (Fundacja im. Stefana Batorego), Arcadie Barbarosie (Instytut Spraw Publicznych w Kiszyniowie), Igora Botana (ADEPT), Eugena Carasa (Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej), Sorina Hadarci (Fundacja Soros-Mołdawia), Tatyany Laryushin (Viitorul), Bogumiła Lufta (ambasador RP w Kiszyniowie), Nicu Popescu (ECFR), Valeriu Prohnitchi (Expert Grup), Witolda Rodkiewicza (Ośrodek Studiów Wschodnich) oraz Martina Siega (Bundestag).
Dyskusja podczas seminarium pokazała, że droga Mołdawii do integracji, czy choćby stowarzyszenia z Unią Europejską, jest jeszcze długa. Trzeba jednak przyznać, że ostatnie dwa lata przyniosły wyraźny postęp w tej kwestii. Niemniej odpowiedź na pytanie, czy Mołdawia będzie trwałym przykładem sukcesu Partnerstwa Wschodniego zależy przede wszystkim od samych Mołdawian i mołdawskich elit politycznych, a w dalszej kolejności, także od zaangażowania Unii Europejskiej.
Zdaniem dyskutantów najważniejszym wyzwaniem stojącym dziś przed Mołdawią jest ustabilizowanie sytuacji politycznej, a także konsekwentna praca przy wdrażaniu reform. Wśród działań, które powinna podjąć Unia Europejska w pierwszej kolejności wymieniono większe zaangażowanie w rozwiązanie konfliktu w Naddniestrzu oraz złagodzenie, a docelowo zniesienie, obowiązku wizowego dla obywateli Mołdawii. W trakcie dyskusji wskazywano również na aktywność Polski we wspieraniu europejskich aspiracji Mołdawii i wyrażano nadzieję, że będzie ona kontynuowana także po zakończeniu polskiej prezydencji w Radzie UE.
Zapis wystąpień: [PDF 236 KB]