4 czerwca 2020
forumIdei
Samorząd jako wspólnota

Debata w Chojnicach, organizowana w cyklu „Polska samorządów” w jubileuszowym roku 30-lecia samorządu.

  • debaty
  • samorząd

Debata z cyklu „Polska samorządów”, którą organizujemy w jubileuszowym roku 30-lecia samorządu.
4 czerwca, godz. 11.00-14.30.

Tym razem spotkaliśmy się w Chojnicach, gdzie na zaproszenie burmistrza – Arseniusza Finstera, wraz z Urzędem Miejskim w Chojnicach, zorganizowaliśmy debatę „Samorząd jako wspólnota”.

Nagranie debaty jest dostępne tu.

W gronie doświadczonych samorządowców, aktywnych mieszkańców, obserwatorów i komentatorów życia lokalnego rozmawialiśmy o przyszłości Polski lokalnej oraz odpowiadaliśmy na pytania:
– Czy doświadczenie 30 lat samorządu dobrze nas przygotowało do wyzwań?
– Jak wzmacniać siłę samorządu rozumianego jako wspólnota wszystkich mieszkańców?
– Jak w pełni wykorzystywać siłę społeczeństwa obywatelskiego i społecznej samoorganizacji?
– Jakie są największe zagrożenia dla lokalnej podmiotowości?

W pierwszym panelu wystąpili samorządowcy:

  • Krystyna Danilecka-Wojewódzka (prezydentka Słupska)
  • Jacek Karnowski (prezydent Sopotu)
  • Arseniusz Finster (burmistrz Chojnic)
  • Zbigniew Szczepański (wójt gminy Chojnice)

W drugim, eksperckim, panelu w dyskusji wzięli udział:

  • Andrzej Chmielewski (radny gminy Pruszcz Gdański, Akademia Samorządowa)
  • Maria Eichler (dziennikarka, Chojnicznin.pl)
  • Zdzisława Hołubowska (prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno)
  • Jacek Szuba (prezes Fundacji Indygo)

Samorządność to spektakularny sukces polskiej transformacji. Upodmiotowienie Polski lokalnej, przekazanie zarządzania gminami i miastami ich mieszkańcom przyniosło niespodziewane rezultaty. Miarą sukcesu jest wysokie zaufanie, jakim darzymy instytucje władzy lokalnej, a także rosnące przekonanie mieszkańców o posiadaniu wpływu na życie wspólnot.

Szczególnym testem dla polskiej samorządności i społeczeństwa obywatelskiego stała się pandemia Covid-19. Choć do końca kryzysu jeszcze daleko pierwsze wnioski pokazują, że samorząd zdał ten test. Jak jednak ostrzegają naukowcy, obecna pandemia to tylko próba generalna przed wyzwaniami, jakie niesie przyszłość. Znamy je doskonale: zmiany klimatyczne, starzenie się społeczeństwa i wyludnianie Polski, nowe technologie, migracje to problemy najbardziej oczywiste.

Jednocześnie samorządy i mieszkańcy lokalnych wspólnot mierzyć się muszą z konsekwencjami kryzysu i polityki władz centralnych, których efektem jest m.in. zaciskająca się pętla finansowa.

Patronat medialny nad cyklem debat: