7 października 2022
forumIdei
Sądy a wybory. Zagrożenia dla uczciwości procesu wyborczego

on-line | 11:00-13:00

W trakcie debaty będziemy zastanawiać się jakie konkretnie zagrożenia występują w tym obszarze, czy istniejące mechanizmy dobrze zabezpieczają możliwość niezależnej kontroli oraz jaką rolę mogę mieć organizacje społeczne i obywatele by budować zaufanie do roli sądów w procesie wyborczym.  

 • demokracja
 • sądownictwo
 • wybory

Sądy są gwarantem, że kampania wyborcza i sam akt wyborczy przebiegają zgodnie z prawem. Na bieżąco dbają o właściwy przebieg kampanii, starając się wpływać na ograniczenie nieprawdziwych narracji budowanych przez kandydatów na temat swoich konkurentów, czy wreszcie, rozpatrując protesty wyborcze, oceniają uczciwość całego procesu. W konsekwencji wyzwania dla praworządności są wyzwaniami dla efektywnej kontroli nad procesem wyborczym. W trakcie debaty zastanawialiśmy się jakie konkretnie zagrożenia występują w tym obszarze, czy istniejące mechanizmy dobrze zabezpieczają możliwość niezależnej kontroli oraz jaką rolę mogę mieć organizacje społeczne i obywatele by budować zaufanie do roli sądów w procesie wyborczym.

Wprowadzenie do dyskusji: Ewa Łętowska (sędzia NSA i Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku) oraz Agata Pyrzyńska (Uniwersytet Szczeciński).

Podstawą do dyskusji była analiza autorstwa Agaty Pyrzyńskiej „Zmiany w sądownictwie a uczciwość procesu wyborczego”.

Uczestnicy:

 • Joanna Lemańska (Sąd Najwyższy),
 • Małgorzata Majewska (Fundacja Wolne Sądy),
 • Filip Pazderski (Instytut Spraw Publicznych),
 • Anna Rakowska (Uniwersytet Łódzki),
 • Małgorzata Szuleka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka),
 • Krzysztof Urbaniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • Marcin Walecki (Instytut Spraw Publicznych, St Antony’s College, Oxford University),
 • Ewa Wrzosek (Lex Super Omnia).

Prowadzenie: Krzysztof Izdebski (Fundacja Batorego).