4 kwietnia 2019
forumIdei
Rozdarty kraj – jak zszyć Polskę?

W 2019 roku Fundacja Batorego obchodzi 30-lecie swojej działalności. Z tej okazji zorganizowaliśmy trzy debaty. Pierwsza z nich to: Rozdarty kraj. Jak zszyć Polskę?

  • aktywność obywatelska

W 2019 roku Fundacja Batorego obchodzi 30-lecie swojej działalności. Z tej okazji zorganizowaliśmy trzy debaty.
Pierwsza z nich to Rozdarty kraj. Jak zszyć Polskę?

Konferencja przygotowana w ramach forumIdei Fundacji Batorego była podzielona na trzy dwugodzinne sesje. Wspólnie z prelegentami rozmawialiśmy o problemach dezintegracji i integracji politycznej, społecznej, kulturowej naszego społeczeństwa. Analizą objęliśmy czas po transformacji 1989 roku i przyjrzeliśmy się jej konsekwencjom, po to by odpowiedzieć na pytanie: co można uczynić, aby Polska „nie rozjeżdżała się”?

Sesja I Wielka zmiana: triumf wyzwolenia i awansu, ból wykorzenienia i degradacji

Czas transformacji, mimo licznych krytyk z prawa i lewa, uważany jest zarówno przez Polaków jak i zagranicznych obserwatorów za czas bardzo poważnych dokonań: gospodarczych, politycznych i społecznych, wzrostu poczucia wolności i otwartości kraju na świat. Oceniliśmy zyski i koszty transformacji oraz to, jak zachłyśnięta nową otwartością i swobodą Polska poradziła sobie w pełnym wyzwań czasie zmian.
Prelegenci: Henryk Domański, Adam Leszczyński, Jadwiga Staniszkis
Prowadzenie: Aleksander Smolar

Sesja II Społeczne, polityczne i kulturowe rozjeżdżanie się Polski

Z upływem czasu w Polsce, podobne jak w innych częściach Europy, nasiliły się tendencje konserwatywno-narodowe. Zachód przestał być atrakcyjny, a masowa migracja, zagrożenie terroryzmem oraz strach przed kryzysem ekonomicznym sprawiły, że nastroje proeuropejskie zastąpiło dążenie do ideału silnej wspólnoty narodowej i religijnej. Zastanowiliśmy się nad konsekwencjami społecznego, politycznego i ekonomicznego rozjeżdżania się naszego kraju w dwie strony: kosmopolityczną i narodową.
Prelegenci: Ludwik Dorn, Anna Giza-Poleszczuk, Marcin Napiórkowski
Prowadzenie: Mikołaj Cześnik

Sesja III Jak zszyć kraj?

Jak głębokie jest „pęknięcie” Polski? Czy jest ono zjawiskiem przejściowym, naturalnym etapem rozwoju czy też fundamentalnym podziałem, który zagraża funkcjonowaniu państwa i integralności Wspólnoty? Zastanowiliśmy się, jakie mogą być następstwa tego rozdarcia. Być może przezwyciężenie „wojny polsko-polskiej” stanie się przyczyną wzrostu tolerancji i porozumienia, a być może spowoduje podbój jednej strony konfliktu przez drugą.
Prelegenci: Andrzej Rychard, Wawrzyniec Smoczyński, Kazimierz Michał Ujazdowski
Prowadzenie: Anna Materska-Sosnowska