5 kwietnia 2016
Rosyjski zwrot na prawo

  • Otwarta Europa

W dyskusji udział wzięli: Aleksiej Czadajew (ośrodek analityczny „Region Moskiewski”), Artiom Magun (Europejski Uniwersytet w Petersburgu), Jekaterina Kuzniecowa (Centrum Badania Społeczeństwa Postindustrialnego), Iwan Preobrażeński (Agencji Informacyjnej Rosbałt) i Maria Sniegowaja (Columbia University). 

Spotkanie poprowadził Łukasz Pawłowski („Kultura Liberalna”).

Zapis wideo

Wypowiedzi panelistów (wersja polska)

 
Wypowiedzi panelistów (wersja bez tłumaczenia)

Dyskusja (wersja polska)

Dyskusja (wersja bez tłumaczenia)

Omówienie debaty (wersja polska) [PDF 255,51 KB]
Omówienie debaty (wersja rosyjska) [PDF 264 KB]
Debata towarzyszyła spotkaniu Klubu PL_RU. Więcej o Klubie
Spotkanie było prowadzone w językach polskim i rosyjskim.

Tezy
Nasilenie postaw konserwatywnych w Polsce i Europie zbiega się w czasie z powstawaniem nowego, odwołującego się do konserwatyzmu projektu ideologicznego w Rosji. Czy deklarowany przez Kreml zwrot ku wartościom konserwatywnym przekłada się na realne działania władzy, praktykę rządzenia i zmiany w prawie? Czy rosyjski „zwrot na prawo” jest autentyczny, czy też mamy do czynienia z instrumentalnym traktowaniem ideologii i powrotem do praktyk z czasów Związku Radzieckiego? I ten konserwatywny zwrot jest w zgodzie z nastrojami społecznymi? Jaki ma on wpływ na postawy społeczne? Czy zmienia się system wartości Rosjan?

Rosyjscy członkowie Klubu PL_RU spotkają się także ze studentami Szkoły Głównej Handlowej w debacie zorganizowanej we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Spraw Zagranicznych.

Polecamy teksty na temat zmian w Rosji:

Noty o panelistach

  • Aleksiej Czadajew (ur. 1978) – kulturoznawca, dziennikarz. Założyciel i dyrektor ośrodka analitycznego „Region Moskiewski”, były współpracownik Borysa Niemcowa. W latach 2000-2001 redagował antyputinowski portal „dutyj.Pu”, w 2006 roku opublikował książkę Putin. Jego ideologia. W 2009 roku współtwórca Centrum Inicjatyw Modernizacyjnych przy partii Jedna Rosja – później kierownik centralnej komisji wykonawczej tej partii. W roku 2012 opuścił ją z powodu niezgody na libijską politykę Dmitrija Miedwiediewa.
  • Jekaterina Kuzniecowa (ur. 1981) – politolożka, dr, w latach 2012-2015 wykładowczyni na uniwersytecie Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie. Dyrektorka programu europejskiego w Centrum Badania Społeczeństwa Postindustrialnego. Zajmuje się stosunkami pomiędzy Unią Europejską i Rosją, kwestiami strategii i ograniczonej suwerenności.
  • Artiom Magun (ur. 1974) – filozof, politolog, doktor. Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Socjologii Europejskiego Uniwersytetu w Petersburgu, doktoryzował się na uniwersytetach w Strasburgu i Michigan. Autor m.in. książek Negative Revolution (2013) oraz Wspólnota i samotność (2011). Członek grupy roboczej „Co robić?”.
  • Łukasz Pawłowski (ur. 1985) – psycholog i socjolog, sekretarz redakcji oraz felietonista „Kultury Liberalnej”. Pisze o polskiej i amerykańskiej scenie politycznej. Doktor nauk społecznych (praca dotyczyła współczesnych teorii demokracji). Były stypendysta w Indiana University oraz academic visitor na University of Oxford. W latach 2009–2010 redaktor „Europy – Tygodnika idei” (dodatku do „Dziennika”).
  • Iwan Preobrażeński (ur. 1981) – politolog, publicysta, analityk, doktor. Pracował m.in. w Centrum Technologii Politycznych, czasopiśmie „Profil” i dzienniku „Wiedomosti”. Był szefem działu „Świat” portalu „Strana.ru”, a następnie szefem działu politycznego Agencji Informacyjnej Rosbałt. Dziś jest współpracownikiem tej agencji. Specjalizuje się w Europie Środkowej i Wschodniej. Regularnie publikuje w prasie i czasopismach środkowoeuropejskich, m.in. w „Nowej Europie Wschodniej”.
  • Maria Sniegowaja (ur. 1984) – politolożka, doktorantka na Columbia University (politologiczno-statystyczne studia porównawcze). Specjalizuje się w źródłach wsparcia partii populistycznych w Europie Wschodniej. Publicystka „Wiedomosti”, a także „The Washington Post”, „The Huffington Post”, „The New Republic”, „The American Interest”. Pisze przede wszystkim o wewnętrznej i zagranicznej polityce Rosji, niuansach systemu politycznego i konflikcie rosyjsko-ukraińskim.