20 maja 2014
„Rosja + -”. Co ostatnie wydarzenia powiedziały nam o tym kraju

  • Otwarta Europa

W dyskusji udział wzięli: Oleg Kaszyn (kashin.guru), Paweł Kazarin (Slon.ru), Iwan Preobrażeński (Agencja Informacyjna Rosbałt), Michał Sutowski („Krytyka Polityczna”), Sergiej Utkin (Instytut Światowej Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rosyjska Akademia Nauk).

Spotkanie prowadziła Karolina Wigura („Kultura Liberalna”, członkini zarządu Fundacji Batorego)

Debata towarzyszy spotkaniu Klubu PL-RU. Więcej o Klubie.

Noty o panelistach:

Paweł Kazarin (ur. 1983) – dziennikarz i publicysta. Stały współpracownik portalu Slon.ru oraz Agencji Informacyjnej Rosbałt, a także tygodnika „The New Times” i Radia Swoboda. Specjalizuje się w analizie politycznej krajów b. ZSRR, a zwłaszcza stosunków ukraińsko-rosyjskich. Współpracuje z wieloma ukraińskimi mediami. Urodził się i wychował w Symferopolu na Krymie. Od dwóch lat mieszka i pracuje w Moskwie.

Oleg Kaszyn (ur. 1980) – dziennikarz i publicysta. Działacz obywatelski. Był długoletnim korespondentem gazety „Kommersant”, a także m.in. dziennika „Izwiestii” oraz magazynów „Bolszoj Gorod”, „Ekspert” oraz „Medwied’”. Był także członkiem redakcji „Russkij żurnał”. W 2010 roku został dotkliwie pobity przez nieznanych sprawców. Jest autorem powieści fantastycznej Roissja wpierdie (2011). Współpracował z portalem OpenSpace.ru. Obecnie współtworzy projekt dziennikarski Sputnik i Pogrom oraz kashin.guru.

Iwan Preobrażenski
(ur. 1981) – politolog, publicysta, analityk, dr. Pracował m.in. w Centrum Technologii Politycznych, czasopiśmie „Profil” i dzienniku „Wiedomosti”. Był szefem działu świat portalu Strana.ru, a następnie szefem działu polityka agencji informacyjnej Rosbałt. Dziś współpracownik tej agencji. Specjalizuje się w Europie Środkowej i Wschodniej. Regularnie publikuje w prasie i czasopismach środkowoeuropejskich, m.in. w „Nowej Europie Wschodniej”.

Michał Sutowski
(ur. 1985) – politolog, publicysta. Sekretarz redakcji pisma „Krytyka Polityczna”, członek zespołu Wydawnictwa Krytyki Politycznej. Redaktor pism politycznych Jacka Kuronia i Stanisława Brzozowskiego. Koordynator Instytutu Studiów Zaawansowanych.. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Krytyce Politycznej”, „Rzeczpospolitej”. Ostatnio wydał Wujec. Związki przyjacielskie – rozmowę z Ludwiką Wujec (2014).

Siergiej Utkin (ur. 1980) – politolog, ekspert ds. międzynarodowych, dr. W latach 2006-2013 pracownik Instytut Światowej Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk. Od 2012 roku w Centrum Studiów Strategicznych Rosyjskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje Wydziałem Ocen Strategicznych. Specjalizuje się w kwestii polityki międzynarodowej, integracji europejskiej, bezpieczeństwa, stosunków transatlantyckich oraz rosyjskiej polityki zagranicznej.

Karolina Wigura (ur. 1980) – socjolożka, publicystka. Członkini redakcji Tygodnika Internetowego „Kultura Liberalna” oraz Zarządu Fundacji Batorego. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Europie” (dodatku do „Dziennika. Polska. Europa. Świat”), „Przeglądzie Politycznym”, „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”. Autorka książki Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki (2011).