29 maja 2023
forumIdei
Przyszłość kultury po wojnie

siedziba Krytyki Politycznej przy ul. Jasnej 10 w Warszawie

Seminarium forumIdei Fundacji Batorego i Krytyki Politycznej

  • Ukraina

dyskusja z udziałem Yuriya Bileya (artysta wizualny i kurator), Jarosława Hrycaka (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie), Switłany Ołeszko (reżyserka teatralna) oraz Włady Rałko (artystka, laureatka nagrody Women In Arts)

Wspólnie z naszymi gośćmi oraz gronem polskich intelektualistów, ekspertów i ludzi kultury rozmawialiśmy o przyszłości ukraińskiej kultury po wojnie. Wojnie, która zmieniła wszystko – bezkompromisowość konfrontacji ze śmiercią zawiesiła fałszywą równość prawdy i kłamstwa, ujawniła znaczenie odwagi oraz przyspieszyła proces wielkiej społecznej przemiany. Poprzez swą odwagę Ukraińcy pokazali, że są wolnymi ludźmi. Stawką tej przemiany jest przyszłość, bo przyszłość otwiera się tylko przed wolnymi. Czy kluczem zarówno do zrozumienia wojennej przemiany, jak i przyszłości, jest kultura? W jaki więc sposób kultura w Ukrainie, ludzie sztuki, intelektualiści, mówią i myślą o świecie oraz przyszłości?

Rozmowa była kontynuacją w innej formule i poszerzeniem debaty „Ukraina mówi: #8 Na gruzach imperium”, którą Fundacja Batorego zorganizowała 27 maja 2023 w ramach Forum Przyszłości Kultury.

Udział wzięli:

Magdalena M. Baran (Liberté!), Yuriy Biley (artysta wizualny i kurator), Martyna Bogaczyk (Fundacja Edukacja dla Demokracji), Paweł Brożyński (kurator, historyk sztuki), Agnieszka Bryc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Izabella Chruślińska (pisarka, tłumaczka), Benjamin Cope (Fundacja „Nasz Wybór”), Marta Czyż (kuratorka, krytyczka), Krzysztof Czyżewski (dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach), Aleksandra Hnatiuk (Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), Jarosław Hrycak (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie), Myroslawa Keryk (prezeska Zarządu Fundacji „Nasz Wybór”), Wojciech Konończuk (dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich), Agnieszka Lichnerowicz (Radio TOK FM), Anna Łazar (kuratorka, publicystka), Piotr Łukasiewicz (Polityka Insight), Andrzej Mencwel (profesor nauk humanistycznych), Teresa Oleszczuk (graficzka), Switłana Ołeszko (reżyserka teatralna), Paweł Pieniążek (dziennikarz i reporter), Adam Pomorski (socjolog, historyk idei), Katarzyna Przyborska (Krytyka Polityczna), Marek Radziwon (prezes polskiego PEN Clubu), Włada Ralko (artystka, laureatka nagrody Women In Arts), Dariusz Stola (Instytut Studiów Politycznych PAN), Tomasz Stryjek (Instytut Studiów Politycznych PAN), Bogna Świątkowska (prezeska Fundacji Bęc Zmiana), Waldemar Tatarczuk (dyrektor Galerii Labirynt w Lublinie), Ludwika Włodek (Studium Europy Wschodniej UW), Paweł Wodziński (reżyser teatralny)

Prowadzenie: Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego)