28 kwietnia 2015
Przełom czy bezwład? Reformy w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie – debata publiczna

  • Europa Wschodnia
  • Otwarta Europa

Debata, w której uczestniczyli eksperci specjalizujący się w obszarze Partnerstwa Wschodniego: Victor Chirila (Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej, Mołdawia), Vano Chkhikvadze (Gruzińska Fundacja Społeczeństwa Otwartego) i Hennadij Maksak (Poleska Fundacja Studiów Międzynarodowych i Regionalnych, Ukraina).

Zapis wideo debaty
wersja z tłumaczeniem na język polski

wersja oryginalna
Tezy:
W 2014 roku trzy kraje Partnerstwa Wschodniego – Gruzja, Mołdawia i Ukraina podpisały umowy stowarzyszeniowe wraz z umowami o pogłębionej strefie wolnego handlu z UE. Od ponad roku trwa konflikt rosyjsko-ukraiński, który dramatycznie zmienił sytuację w całym regionie. Rządzący w Tbilisi, Kiszyniowie i Kijowie jednoznacznie deklarują chęć integracji z Unią. Często jednak w tych trzech krajach oraz w samej UE słychać głosy, że reformy niezbędne do wprowadzenia w życie umów stowarzyszeniowych są prowadzone ślamazarnie.
Naszych gości chcemy zapytać: Na ile Gruzja, Mołdawia i Ukraina są zdolne do radykalnych zmian wewnętrznych w 2015 roku? Na ile rządzący są zdeterminowani do przeprowadzenia bolesnych reform? Jak silne są siły „starego porządku”, które chcą zachować dotychczasowy sposób działania w polityce i biznesie charakteryzujący się korupcją i brakiem przejrzystości? Jak silny jest wpływ agresywnych poczynań Rosji na wewnętrzną sytuację w tych krajach? Czy w przypadku Ukrainy możliwe są reformy w czasie wojny? Będziemy rozmawiać także o nastrojach społecznych, możliwości wybuch protestów, poparciu dla integracji europejskiej z jednej strony oraz bliskich związków z Rosją z drugiej strony.

Debata współorganizowana z Fundacją im. Friedricha Eberta.