11 grudnia 2020
forumIdei
Protest Polski lokalnej

Seminarium o protestach w Polsce lokalnej.

  • aktywność obywatelska

Znaczenie protestów, które wybuchły w obronie praw kobiet po rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego 22 października wiąże się z jednej strony z powszechnym zaangażowaniem w nie młodych kobiet, z drugiej zaś z faktem, że ogarnęły nie tylko metropolie, ale rozlały się po całej Polsce – w kulminacyjnym momencie demonstrowano w ok. 600 miastach, miasteczek i wsiach.

Celem seminarium będzie analiza tego drugiego aspektu – ruchów protestu w Polsce lokalnej. Ich organizatorki i organizatorów, uczestniczki i uczestników, a także obserwatorów i obserwatorki zapytaliśmy o specyfikę oporu stawianego lokalnie – o motywacje, formy wyrazu, techniki organizacji i mobilizacji, a także o relacje z lokalnymi ośrodkami autorytetu: samorządem, szkołą, uczelnią, Kościołem. Czy orientacje ideowe uczestniczek i uczestników tych strajków różnią się od tego, co demonstrowano w metropoliach?

Przede wszystkim jednak zastanawialiśmy się nad źródłem i znaczeniem powszechności trwających protestów. Czy ich geografia świadczy o jakichś tektonicznych przesunięciach zachodzących w polskim społeczeństwie? A także, jak odczytywać fakt, że protesty wybuchły przeciw władzy, która przedstawia się jako antyelitarny reprezentant interesów Polski powiatowej? Czy jesteśmy świadkami „establishmentyzacji” partii rządzącej? Co ważniejsze, czy można już powiedzieć, że temu procesowi obumierania oderwanego „centrum dyspozycji politycznych” towarzyszy odżycie Polski lokalnej?

Do dyskusji zaprosiliśmy ponad dwadzieścioro organizatorek i organizatorów, a także obserwatorek i obserwatorów protestów w Polsce lokalnej. Udział wzięli: Michał Adamski (fotograf, Archiwum Protestów Publicznych), Barbara Biskup (Regionalne Centrum Wolontariatu, Kielce), Anna Boenish (Katowice), Aleksandra Borzęcka (Lublin), Agnieszka Chyrc (Zielona Góra, Instytut Równości), Edyta Czeczkova (Fundacja Spełnienie, Szprotawa), Anita Czarniecka (Stary Dzierzgoń), Andrzej Drobik (dziennikarz, Ustroń), Jacek Głomb (Komitet Obrony Demokracji, Legnica), Monika Helak (Uniwersytet Warszawski), Iwona Janicka (Fundacja Aktywności Lokalnej, Puszczykowo), Paulina Januszewska (Krytyka Polityczna), Katarzyna Jaśko (Uniwersytet Jagielloński), Liliana Kalinowska (Przemyśl), Kamila Kasprzak-Bartkowiak (Gniezno), Małgorzata Linkiewicz (Białystok), , Magdalena Muszel (Fundacja Zatoka, Gdańsk), Justyna Paluch (Klimczyce Kolonia), Alicja Rymszewicz (Trygort), Beata Siemaszko (Zajęczniki), Wojciech Spandel (Cieszyn), Katarzyna Sztop-Rutkowska (Uniwersytet w Białymstoku),  Hanna Szukalska (oko.press), Waldemar Tatarczuk (Galeria Labirynt w Lublinie), Joanna Wowrzeczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Prowadzenie: Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego)