8-9 grudnia 2022
forumIdei
Populizm i demokracja: romans czy dysonans?

Collegium Civitas, PKiN,
12. piętro, aula A

Konferencja projektu POPREBEL oraz Collegium Civitas, forumIdei Fundacji Batorego i Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • aktywność obywatelska
 • demokracja
 • protest
 • społeczeństwo

Zbiór materiałów konferencyjnych przygotowanych przez zespół POPREBEL na konferencję „Populizm i demokracja: romans czy dysonans”.

***

Fundacja Batorego, Collegium Civitas, Concilium Civitas i Uniwersytet Jagielloński zapraszają do udziału w publicznej konferencji, której celem jest przedyskutowanie wyników badań nad populizmem przeprowadzonych przez badaczy z siedmiu europejskich uniwersytetów pod kierunkiem prof. Jana Kubika w ramach projektu POPREBEL.

W każdym z czterech paneli dyskusyjnych w trakcie dwudniowej konferencji uczestniczyć będą badacze i badaczki realizujące projekt POPREBEL oraz około 25 działaczek i działaczy z różnych regionów Polski. Szczególnie zachęcamy do udziału w warsztatach o przyszłości populizmu moderowanych przez zespół profesora Vello Pettai z Uniwersytetu w Tartu.

REJESTRACJA: https://crm.batory.org.pl/formularz-online/populizm-i-demokracja-konferencja
UWAGA: Tylko osoby zarejestrowane będą mogły wziąć udział w spotkaniu.

Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy i transmitowane na profilu Fundacji Batorego na Facebooku oraz na naszym kanale YouTube.

SKRÓCONY PROGRAM KONFERENCJI

czwartek, 8 grudnia 2022

9.00-9.20 – POWITANIE: prof. Jan Kubik (lider projektu POPREBEL, University College London i Rutgers University) oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej


Sesja 1. Genealogia – interpretacje źródeł prawicowego populizmu

9.20-11.20

 • prof. István Benczes (Uniwersytet Korwina w Budapeszcie)
 • Michał Sutowski (Krytyka Polityczna)
 • dr Katarzyna Sztop-Rutkowska (Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, Instytut Socjologii UwB)
 • dr András Tétényi (Uniwersytet Korwina w Budapeszcie)
 • Paweł Wodziński (dawniej Biennale Warszawa)
 • dr Maja Vasiljević (Uniwersytet w Belgradzie)

Komentarze: dr Paweł Marczewski (forumIdei Fundacji Batorego), dr Justyna Orchowska (EUROREG Uniwersytet Warszawski, Miasto Jest Nasze), Michał Syska (Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a), Piotr Trudnowski (Klub Jagielloński)

Prowadzenie: dr Agnieszka Sadecka (Uniwersytet Jagielloński)


Sesja 2. Konsekwencje – prawicowy populizm u władzy

11.35-13.35

 • prof. István Benczes (Uniwersytet Korwina w Budapeszcie)
 • Krzysztof Izdebski (forumIdei Fundacji Batorego, Open Spending EU Coalition)
 • prof. Isidora Jarić (Uniwersytet w Belgradzie)
 • dr István Kollai (Uniwersytet Korwina w Budapeszcie)
 • dr hab. Elżbieta Korolczuk (Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie)
 • Dariusz Standerski (Fundacja Kaleckiego, Wydział Nauk Ekonomicznych UW)

Komentarze: Marzena Cypryańska-Nezlek (Uniwersytet SWPS), Grzegorz Laszuk (Komuna Warszawa), Danuta Przywara (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Aleksy Wójtowicz (Rok Antyfaszystowski, Magazyn SZUM)

Prowadzenie: dr Joanna Orzechowska-Wacławska (Uniwersytet Jagielloński)


Sesja 3. Jak przeciwdziałać populizmowi?

14.30-16.30

 • prof. Haris Dajč (Uniwersytet w Belgradzie)
 • Robert Hojda (Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych)
 • dr Jiří Kocián (Uniwersytet Karola w Pradze)
 • Mirosława Makuchowska (Kampania Przeciw Homofobii)
 • prof. Richard Mole (University College London)
 • dr hab. Joanna Wowrzeczka (Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie, Instytut Sztuk Plastycznych UŚ)

Komentarze: Liliana Kalinowska (Dom Ukraiński w Przemyślu), Zuzanna Karcz (aktywistka edukacyjna), Jakub Karyś (KOD), Bart Staszewski (Fundacja Basta)

Prowadzenie: dr Natasza Styczyńska (Uniwersytet Jagielloński)

16.30: poczęstunek


piątek, 9 grudnia 2022

Sesja 4: Warsztaty – scenariusze przyszłości

9.45-12.00

Moderacja: prof. Vello Pettai (Uniwersytet w Tartu) wraz z zespołem

Uczestnicy podzielą się na trzy grupy w celu przedyskutowania jednego z trzech scenariuszy. W ramach każdego scenariusza uczestnicy będą zachęcani do przemyślenia określonych ról politycznych lub perspektyw.


Sesja 5: Czego się nauczyliśmy? Co robić? Wnioski z konferencji

13.00-15.00

 • Edwin Bendyk (Fundacja im. Stefana Batorego),
 • Magdalena Halina Góralska (Uniwersytet Koźminskiego)
 • Jan Kubik (University College London, Rutgers University)
 • Jacek Żakowski (Collegium Civitas)

Prowadzenie: dr Krzysztof Kowalski (Uniwersytet Jagielloński)


KOMENTATORZY:

Helena Chmielewska-Szlajfer (Akademia Leona Koźmińskiego, London School of Economics and Political Science), Piotr Cykowski (Akcja Demokracja), Magdalena Jakubowska (Visegrad Insight, Res Publica), Jadwiga Klata (Ruch Solidarności Klimatycznej), Dominik Kuc (Wolna Szkoła, GrowSpace Poland), Maia Mazurkiewicz (Alliance for Europe, Front Europejski), Agata Szczęśniak (OKO.press), Jana Szostak (polsko-białoruska aktywistka)


Projekt POPREBEL ma pomóc zrozumieć mechanizmom stojący za zwycięskim pochodem populizmu w krajach liberalnej demokracji. Zespół projektu, podzielony na kilka grup, w składzie których są ekonomiści_tki, socjologowie_żki i badacze_ki kultury, przygląda się przyczynom populistycznego wybuchu i jego skutkom. Lepsze rozumienie sytuacji nie powadzi automatycznie do wymyślenia lepszych środków zaradczych, proponujemy zatem, by połączyć siły z praktykami_czkami i wspólnie przemyśleć, co należy zrobić. Zapraszamy do rozmowy grupę aktywistów_ek zakładając, że z połączenia mądrości praktyków_czek i refleksji badaczy_ek wyłonią się nowe, oryginalne pomysły na takie rozwiązania palących problemów społecznych, które pomogą odwrócić rozkład demokracji.