17 stycznia 2019
forumIdei
Polska w Unii – pasażer na gapę czy współprowadzący?

Nadchodzący rok będzie dla Unii Europejskiej przełomowym. W marcu najprawdopodobniej dojdzie do pierwszego w historii wystąpienia kraju członkowskiego ze Wspólnoty. W maju, w piętnastą rocznicę największego rozszerzenia i naszego członkostwa, odbędą się wybory do europarlamentu. Przy czym nie będą to po prostu kolejne wybory.

  • polityka zagraniczna

Debata z udziałem min. Radosława Sikorskiego.

Nadchodzący rok będzie dla Unii Europejskiej przełomowym. W marcu najprawdopodobniej dojdzie do pierwszego w historii wystąpienia kraju członkowskiego ze Wspólnoty. W maju, w piętnastą rocznicę największego rozszerzenia i naszego członkostwa, odbędą się wybory do europarlamentu. Przy czym nie będą to po prostu kolejne wybory. Wobec narastającej fali nastrojów eurosceptycznych, ich wyniki będą kluczowe dla przyszłości zjednoczonej Europy. W Polsce także, przy ciągle dużym społecznym poparciu dla UE, narasta przekonanie o konieczności zmiany: samej Unii i naszej w niej pozycji.

Uważamy, że czas wyjść poza czarno-białą dyskusję o Polexicie. Pytanie nie brzmi dzisiaj: czy Polska ma być w Unii, ale raczej jaka Polska, w jakiej Unii? Czy Polska potrzebuje Unii obronnej? Czy realne są marzenia o Unii bardziej solidarnej społecznie? Czy integracja powinna zejść niżej, na poziom regionów i obywateli? Wreszcie czy Polska jest dla Unii ważna i jakie realne instrumenty mamy, aby wpływać na kształt Wspólnoty?

Debatę otworzyło wystąpienie Radosława Sikorskiego, byłego ministra spraw zagranicznych RP. Ponadto w dyskusji udział wezmą:
•    Aleksander Smolar – prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego.
•    Michał Syska – dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a.
•    Michał Szułdrzyński – zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.
•    Karolina Wigura – szefowa działu politycznego „Kultury Liberalnej”.

Spotkanie poprowadziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka forumIdei Fundacji Batorego.