5 października 2018
forumIdei
Polska w świecie kryzysów

  • polityka zagraniczna

Wystąpienie wprowadzające: Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych RP.

Komentarze i pytania: Bogumiła Berdychowska (Zespół Laboratorium „Więzi”), Piotr Buras (dyrektor warszawskiego biura ECFR), Paweł Musiałek (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego) oraz Michał Sutowski (publicysta „Krytyki Politycznej”).

Prowadzenie: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (dyrektorka forumIdei Fundacji Batorego).

Tezy:
Unia Europejska i świat Zachodni mierzą się dzisiaj z bardzo poważnymi wyzwaniami, poczynając od narastających zagrożeń w swym najbliższym otoczeniu, kończąc na pogłębiających się podziałach w Unii i w relacjach transatlantyckich. Efektem tych problemów są kryzysy, które dotykają bardzo różnych wymiarów rzeczywistości: gospodarki, instytucji międzynarodowych, a także sfery wartości, na jakich jest oparta Wspólnota. Jak w tych trudnych czasach powinna wyglądać polska polityka zagraniczna? Jakie są jej priorytety? W  jakim stopniu działania polskiego rządu odpowiadają na problemy nowej rzeczywistości międzynarodowej?