24 maja 2016
Polska w Europie

  • Europa Wschodnia
  • Otwarta Europa

Sesja 1. Polska polityka wewnętrzna: zmiany po wyborach

Paneliści: Paweł Kowal (były wiceminister spraw zagranicznych RP, współprzewodniczący komitetu współpracy parlamentarnej Ukraina–UE), Zdzisław Krasnodębski (poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość), Barbara Nowacka (współprzewodnicząca partii Twój Ruch, liderka koalicji Zjednoczonej Lewicy w wyborach parlamentarnych 2015 roku), Aleksander Smolar (Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego)

Sesja 2. Polska i świat: zmiany pozycjonowania i postrzegania

Paneliści: Włodzimierz Cimoszewicz (były minister spraw zewnętrznych i premier RP), Adam Szłapka (sekretarz generalny partii Nowoczesna), Przemysław Żurawski vel Grajewski (politolog, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP) 

Tezy 

W Polsce po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości nastąpiła znacząca zmiana polityki zagranicznej. Nowy rząd mówi o konieczności odzyskania suwerenności i podmiotowości przez Polskę w relacjach ze światem zewnętrznym, w tym z instytucjami Unii Europejskiej i najważniejszymi państwami członkowskimi, zwłaszcza Niemcami. Polska ich zdaniem powinna budować w UE silne relacje z państwami członkowskimi w regionie od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne i Adriatyckie, a z grupy wielkich krajów najbliższym sojusznikiem powinna być Wielka Brytania, a nie – jak dotychczas – Niemcy. Przeciwnicy nowej ekipy rządzącej podkreślają, że taka zmiana polityki prowadzi do marginalizacji Polski w UE. Zdziwienie wzbudza wybór na głównego sprzymierzeńca Wielkiej Brytanii, kraju, który może za kilka miesięcy zdecydować o wyjściu z Unii.
Duże znaczenie dla polskiej polityki zagranicznej mogą mieć zmiany wprowadzane przez nowe władze w Polsce, zwłaszcza dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, mediów publicznych i służby cywilnej. Przez zwolenników PiS-u są one oceniane jako konieczne dla naprawy polskiego państwa, przez przeciwników jako łamanie podstawowych zasad liberalnej demokracji. Na arenie międzynarodowej działania nowych władz spotkają się z otwartą krytyką w Brukseli i bardziej zawoalowaną w Waszyngtonie. Czy w takiej sytuacji Polska może być nadal efektywnym adwokatem Ukrainy na arenie unijnej? Na ile Polska może być nadal wzorem dla Ukrainy w budowie dojrzałej demokracji liberalnej?
Nagranie spotkania:
 
1 sesja: [MP3]
2 sesja: [MP3]
Noty biograficzne:

Włodzimierz Cimoszewicz
(ur. 1950) – polityk, prawnik, dr. W latach 1993–1995 minister sprawiedliwości. W latach 1996–1997 premier RP. Od 2001 do 2005 roku minister spraw zagranicznych. W 2005 roku marszałek Sejmu RP. W latach 2007–2015 roku senator RP i przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP. Obecnie wykładowca Ośrodka Polityki Zagranicznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Paweł Kowal
(ur. 1975) – polityk, historyk, politolog, dr. Pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 2005–2009 poseł na Sejm RP. Od 2006 do 2007 roku wiceminister spraw zagranicznych. W latach 2009–2014 poseł do Parlamentu Europejskiego – przewodniczący delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE–Ukraina. Przewodniczący rady krajowej Polski Razem.

Zdzisław Krasnodębski
(ur. 1953) – socjolog, filozof i publicysta, profesor Uniwersytetu w Bremie. Od 2014 roku poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, członek rady programowej tej partii. W 2015 roku powołany w skład rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Barbara Nowacka
(ur. 1975) – liderka koalicji Zjednoczonej Lewicy w wyborach parlamentarnych w 2015 roku, współprzewodnicząca partii Twój Ruch. Kieruje także związanym z tą partią think tankiem „Plan Zmian”.

Aleksander Smolar
(ur. 1940) – politolog, publicysta. Prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Członek zarządu Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR). Zastępca przewodniczącego rady naukowej Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. W latach 1971–1989 na emigracji politycznej. W 1974 roku współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika politycznego „Aneks”. W latach 1989–1990 doradca ds. politycznych premiera Tadeusza Mazowieckiego. Od 1992 do 1993 roku doradca ds. polityki zagranicznej premier Hanny Suchockiej.

Adam Szłapka
(ur. 1984) – politolog i polityk, od 2015 roku poseł na Sejm. Sekretarz generalny partii Nowoczesna, członek Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 2011–2015 ekspert w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, były dyrektor fundacji Projekt: Polska. Specjalizuje się w tematyce Partnerstwa Wschodniego i polityki europejskiej.


Przemysław Żurawski vel Grajewski
(ur. 1963) – politolog, dr hab. Wykładowca na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2005–2006 ekspert frakcji EPL–ED w Parlamencie Europejskim w Brukseli – zajmował się monitorowaniem polityki wschodniej UE. Współpracownik Instytutu Europejskiego w Łodzi i Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. W roku 2014 został członkiem rady programowej Prawa i Sprawiedliwości, a od 2015 roku należy do Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.