18 listopada 2019
forumIdei
Polska-Ukraina. Granica nowoczesnego sąsiedztwa

Polsko-ukraińska granica niemal zupełnie zniknęła z debaty publicznej w obu krajach. Tymczasem sytuacja na granicy coraz bardziej się komplikuje.

  • debaty
  • Europa Wschodnia
  • przyjazna granica

Polsko-ukraińska granica niemal zupełnie zniknęła z debaty publicznej w obu krajach. Tymczasem sytuacja na granicy coraz bardziej się komplikuje. W czasach bezprecedensowej migracji, rosnącej współpracy gospodarczej, ale także wyzwań w wymiarze bezpieczeństwa granica ta, to jak jest „urządzana”, jaka rolę odgrywa w regionach przygranicznych ma ogromne znaczenie dla naszych relacji. Granica ta jest też swoistą wizytówką sprawczości polskiego państwa zarówno w Kijowie, jak i w Brukseli.

Jak sytuacja na granicy wpływa i może wpływać w przyszłości na stosunki dwustronne? Jak oddziałuje na pogranicze? Jak wygląda i jak powinna wyglądać polityka państwa polskiego, także na poziomie samorządowym w tej sferze?

Na te pytania próbowaliśmy odpowiedzieć w oparciu o badania jakościowe przeprowadzone przez forumIdei Fundacji Batorego (po stronie polskiej) wraz z inicjatywą społeczną Europa bez barier (po stronie ukraińskiej) w ramach projektu Poprawa zarządzania i odpowiedzialności na granicy polsko-ukraińskiej – rozwój społeczno-gospodarczy i prawa człowieka.

Autorami badań po stronie polskiej są Marta Jaroszewicz i Krzysztof Mrozek, a po stronie ukraińskiej Iryna Sushko.

Debata była transmitowana w języku ukraińskim.

Prezentacja badań:

  • Iryna Sushko (dyrektorka inicjatywy społecznej Europa bez barier, Kijów)
  • Marta Jaroszewicz (ekspertka forumIdei Fundacji Batorego, Warszawa)

Komentarze:

  • Paweł Kowal (poseł, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa)
  • ks. Stefan Batruch (prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin)
  • Yevhen Hlibovytsky (założyciel centrum ekspertyz pro.mova, wykładowca Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Lwów)

Debatę prowadziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (dyrektorka forumIdei Fundacji Batorego, Warszawa)