17 października 2023
forumIdei
Polska po wyborach

17-18:30
Fundacja Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa
on-line

Wspólnie z zaproszonymi ekspertami i ekspertkami przeanalizujemy wyniki wyborów i frekwencję oraz zastanowimy się, co mówią nam one o polskim społeczeństwie, jego potrzebach i aspiracjach.

  • wybory

Podsumowaliśmy kampanię wyborczą, zastanawiając się nad jej kluczowymi momentami, sukcesami oraz ewentualnymi błędami popełnionymi przez poszczególne sztaby wyborcze oraz polityków. Omówiliśmy przebieg dnia głosowania i pierwsze wnioski z akcji społecznej obserwacji wyborów. Przedyskutowaliśmy także możliwe scenariusze powyborcze na polskiej scenie politycznej.

Prezentacja pierwszych wniosków ze społecznej obserwacji wyborów: Zofia Lutkiewicz (prezeska Fundacji Odpowiedzialna Polityka)

W dyskusji udział wzięli:

  • Mikołaj Cześnik (członek Zarządu Fundacji Batorego, Uniwersytet SWPS)
  • Mirosława Grabowska (Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Zespołu Ekspertów Wyborczych)
  • Anna Materska-Sosnowska (członkini Zarządu Fundacji Batorego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego)
  • Andrzej Rychard (przewodniczący Rady Fundacji Batorego, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN)

Prowadzenie: Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego)