26 kwietnia 2017
Polska i świat: rewolucja, kontrrewolucja, reakcja?

  • debaty Batorego
  • polityka zagraniczna

Wprowadzenia: Marek A. Cichocki (Centrum Europejskie Natolin), Maciej Gdula („Krytyka Polityczna”)

Prowadzenie: Aleksander Smolar (prezes Fundacji im. Stefana Batorego).

Uczestnicy: Marek Beylin („Gazeta Wyborcza”), Piotr Buras (Warszawskie Biuro ECFR), Mikołaj Cześnik (Instytut Nauk Społecznych SWPS), Ludwik Dorn (b. marszałek Sejmu RP), Jakub Dymek („Krytyka Polityczna”), Dariusz Gawin (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Bartosz Jastrzębski (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego), Rafał Kalukin („Polityka”), Paweł Kowal (Instytut Studiów Politycznych PAN), Tomasz F. Krawczyk (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego), Marcin Król (przewodniczący rady Fundacji im. Stefana Batorego), Piotr Laskowski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego), Piotr Leszczyński („Przegląd Polityczny”), Michał Łuczewski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), Anna Materska-Sosnowska (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), Janusz Ostrowski (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego), Łukasz Pawłowski („Kultura Liberalna”), Wojciech Przybylski (Res Publica Nowa”), Bartłomiej Radziejewski („Nowa Konfederacja”), Mikołaj Rakusa-Suszczewski (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego), Błażej Sajduk (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józef Tischnera), Andrzej Szahaj (Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Michał Szułdrzyński („Rzeczpospolita”), Jan Tokarski („Kronos”), Andrzej Waśkiewicz (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), Maciej Zięba OP, Marta de Zuniga (Laboratorium Więzi).

Tezy
W wielu państwach Zachodu możemy obserwować antyliberalny zwrot. Jaki charakter ma ta zmiana? Czy mamy do czynienia z rewolucją, czy też z kontrrewolucją? Ze zwrotem konserwatywnym czy tradycjonalistycznym? Wreszcie, jak dziś można opisywać prawicowość (i czym jest alt-prawica)? I czym jest obecnie konserwatyzm?

Nagranie spotkania