19 września 2018
forumIdei
Polacy i Unia Europejska. Za i przeciw

  • polityka zagraniczna

Wprowadzenia do debaty: Janusz Czapiński (Uniwersytet Warszawski), Joanna Konieczna-Sałamatin, (Uniwersytet Warszawski), Mirosława Marody (Uniwersytet Warszawski), Adam Traczyk (Global.Lab).

Prowadzenie: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (dyrektorka forumIdei Fundacji Batorego).

Tezy:

Podczas dyskusji zastanawialiśmy się, co decyduje o stosunku Polaków do Unii: jakie znaczenie ma status społeczny, wiek i miejsce zamieszkania, poglądy polityczne, religijność, tolerancja wobec inności oraz przywiązanie do fundamentalnych cech liberalnej demokracji. Przedstawiliśmy najnowsze badania opisujące, jak na stosunek do Unii wpływają wyznawane wartości.

Punktem wyjścia do dyskusji była analiza Joanny Koniecznej-Sałamatin „Unia Europejskich wartości?” przedstawiająca postawy Polaków wobec Unii Europejskiej na podstawie aktualnych danych Europejskiego Sondażu Wartości (European Values Survey). Opracowanie pokazuje, że na przestrzeni ostatniej dekady zaszły w polskim społeczeństwie znaczące zmiany, także dotyczące stosunku do UE, a wyznawane wartości w znaczącym stopniu warunkują dziś to, co myślimy o Unii Europejskiej.