24 kwietnia 2017
Od Orwella do Trumpa. Jak nowy świat mediów pomaga populistom

  • debaty Batorego
  • Polityka międzynarodowa

Wprowadzenie: Timothy Garton Ash (European Studies St. Antony’s College, Uniwersytet Oksfordzki)
Komentarze: Aleksander Smolar (prezes Fundacji im. Stefana Batorego) i Joanna Tokarska-Bakir (Instytut Slawistyki PAN)
Prowadzenie: Marcin Król (przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Batorego)

Spotkanie odbyło się po polsku i angielsku (z tłumaczeniem).

Debata organizowana przy wsparciu medialnym „Gazety Wyborczej” i „Kultury Liberalnej”.

Tezy

Nigdy dotychczas w historii ludzkości „zwykły człowiek” nie był tak słyszany. Dostęp do Internetu wystarcza, by docierać do milionów odbiorców. Nigdy też jednak zagrożenia związane z błyskawicznym, niczym nieograniczonym obiegiem (często niesprawdzonych) informacji nie były tak widoczne. Jakie konsekwencje ma ta sytuacja dla życia społeczeństw i jakie piętno odciska na demokracji? Jakie znaczenie dla polityki ma dziś pojęcie „prawdy”? Jak w dobie globalnej sieci walczyć z propagandą i dezinformacją?

Nagranie spotkania

 

Relacja z konferencji

Polecamy:
Timothy Garton Ash, Gutenberg by tego nie wymyślił, Gazeta Wyborcza, 22 kwietnia, 2017 [wstęp do książki: Free Speech: Ten Principles for a Connected World]

Noty biograficzne

Timothy Garton Ash (ur. 1955) – historyk i politolog. Profesor w European Studies St. Antony’s College, Uniwersytet Oksfordzk. Publikuje felietony w „The Guardian”. Stale współpracuje z „New York Review of Books”, „The New York Times” oraz „Washington Post”. Wydał m.in. The Polish Revolution: Solidarity (1983, wyd. polskie Polska rewolucja: „Solidarność” 1980-1982, 1987), The Revolution of ’89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague (1990, wyd. polskie Wiosna obywateli. Rewolucja 1989: widziana w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i Pradze, 1990), The File: A Personal History (1997, wyd. polskie Teczka. Historia osobista, 1997), Free World. Why a Crisis of the West Reveals the Opportunity of Our Time (2004, wyd. polskie Wolny świat: dlaczego kryzys Zachodu jest szansą naszych czasów, 2005), Free Speech: Ten Principles for a Connected World (2016), której polski przekład w 2018 roku – pod tytułem Wolne słowo. Dziesięć zasad dla usieciowionego świata – wyda Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Marcin Król (ur. 1944) – historyk idei, prof. dr hab., wykładowca na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Batorego. Współtwórca i wieloletni redaktor naczelny miesięcznika „Res Publica Nowa”. Wydał m.in.: Style politycznego myślenia (1978), Podróż romantyczna (1987), Romantyzm – piekło czy niebo Polaków (1998) Patriotyzm przyszłości (2004), Bezradność liberałów. Myśl liberalna wobec konfliktu i wojny (2005). Klęska rozumu: kulisy najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej (2013), Wielcy władcy (2014), Byliśmy głupi (2015), Pora na demokrację (2015).
 
Aleksander Smolar (ur. 1940) – politolog, publicysta, prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. W latach 1971-1989 na emigracji politycznej. W 1974 roku współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika politycznego „Aneks”. W latach 1989-1990 doradca ds. politycznych premiera Tadeusza Mazowieckiego. Od 1992 do 1993 roku doradca ds. polityki zagranicznej premier Hanny Suchockiej. Opublikował m.in. Tabu i niewinność (2010).
Joanna Tokarska-Bakir (ur. 1958) – antropolog kultury, eseistka, prof. dr hab. Pracownik Instytutu Slawistyki PAN oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wydała m. in. Wyzwolenie przez zmysły. Koncepcje soteriologii tybetańskiej (1997), Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych (2000), Rzeczy mgliste. Eseje i studia (2004). Legendy o krwi. Antropologia przesądu (2008), Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939–1946 (2012).