14 maja 2015
Nowi i starzy wrogowie Rosjan

  • Otwarta Europa

W dyskusji uczestniczyli: Iryna Czeczel („Gefter.ru”), Michaił Fiszman („Slon.ru”), Aleksander Kyniew (Fundacja Rozwoju Polityki Informacyjnej), Iwan Preobrażeński (Agencja Informacyjna Rosbałt), Mark Simon (Moskiewska Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych) i Denis Wołkow (Centrum Lewady). 

Spotkanie poprowadził Aleksander Smolar (prezes zarządu Fundacji Batorego).
Zapis wideo debaty
wersja polska

wersja bez tłumaczenia


Zapis audio debaty
wersja polska: [MP3 73MB], czas trwania 1 godz. 52 min.
wypowiedzi po polsku i rosyjsku: [MP3 66MB], czas trwania 1 godz. 52 min.

Omówienie debaty
[PDF 265 KB]
 
Debata towarzyszyła spotkaniu Klubu PL-RU. Więcej o Klubie
Spotkanie w językach polskim i rosyjskim.
Noty o panelistach
 
Iryna Czeczel (ur. 1975) – historyczka, dr. Redaktor naczelna magazynu internetowego „Gefter.ru” (www.gefter.ru). Dyrektorka Programu Edukacyjnego Fundacji Efektywnej Polityki. W latach 1998–2012 wykładowczyni Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie. Autorka licznych publikacji z zakresu historiografii, dziejów ZSRR oraz historii myśli społecznej okresu pierestrojki, a także analizy politycznej.
 
Michaił Fiszman (ur. 1972) – filolog, dziennikarz, redaktor naczelny „Slon.ru”, były redaktor naczelny rosyjskiego wydania „Newsweeka”, prowadził autorski program „I tak dalej” w TV Dożd, redaktor portalu informacyjnego „Cityboom”, publicysta „Forbes” a także „Die Welt” i „Wiedomosti”. Pracował również w radiu „Echo Moskwy”, „Kommiersant”, „Itogi”, „Gazeta.ru”, felietonista internetowego wydania „Polit.ru”.
 
Aleksander Kyniew (ur. 1975) – politolog, działacz pozarządowy, wykładowca w Wyższej Szkoły Ekonomiki. Od 2004 roku dyrektor Programu Regionalnego w Fundacji Rozwoju Polityki Informacyjnej. W latach 2006-2012 kierował zespołem analityków rosyjskiego Stowarzyszenia GOŁOS. W latach 1999-2001 działacz partii Jabłoko. Autor wielu publikacji dotyczących systemu partyjnego w Rosji, rosyjskich partii politycznych, rosyjskiego społeczeństwa i wyborów.
 
Iwan Preobrażeński (ur. 1981) – politolog, publicysta, analityk, dr. Pracował m.in. w Centrum Technologii Politycznych, czasopiśmie „Profil” i dzienniku „Wiedomosti”. Był szefem działu „Świat” portalu „Strana.ru”, a następnie szefem działu politycznego Agencji Informacyjnej Rosbałt. Dziś jest współpracownikiem tej agencji. Specjalizuje się w Europie Środkowej i Wschodniej. Regularnie publikuje w prasie i czasopismach środkowoeuropejskich, m.in. w „Nowej Europie Wschodniej”.
Mark Simon (ur. 1983) – politolog, absolwent Moskiewskiej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych w ramach Programu Polityki Międzynarodowej, adiunkt na Państwowym Uniwersytecie Nafty i Gazu im. Gubkina (Wydział Filozofii i Technologii Społeczno-Politycznych), pracownik Instytutu Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk, gdzie pisywał do „Socjologii” – czasopisma Instytutu Informacji Naukowej. Prowadził również badania socjologiczne dla Wszechrosyjskiego Centrum Badania Opinii Społecznej.
 
Denis Wołkow (ur. 1983) – socjolog, dyrektor PR w Centrum Lewady, ukończył Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny ze specjalnością gospodarka światowa oraz ekonomię na Uniwersytecie w Manchesterze. Zajmował się badaniem aktywności obywatelskiej w Rosji. Publikował w „Echo Moskwy” i wypowiadał się dla RFI.