18 listopada 2013
Nostalgia za komunizmem

  • Otwarta Europa

W dyskusji udział wzięli: Roman Abramow (Instytut Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk), Iryna Czeczel (redaktor naczelna magazynu internetowego „Gefter”), Jan Lewczenko (Uniwersytet Wyższa Szkoła Ekonomii, Moskwa), Sergiej Łukaszewski (Centrum Społeczne im. Sacharowa), Michaił Niemcew (Nowosybirski Państwowy Uniwersytet), Galina Orłowa (Południowy Uniwersytet Federalny, Rostów nad Donem) i Aleksandra Poliwanowa (Stowarzyszenie Memoriał).

Spotkanie prowadziła Karolina Wigura („Kultura Liberalna”, członkini Zarządu Fundacji Batorego).

Noty o panelistach

Roman Abramow (ur. 1975) – socjolog, dr. Pracuje w Instytucie Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie. Współpracował z Fundacją Obszestwennoje Mnienie. Zajmuje się socjologią pracy oraz badaniami nad postsowiecką nostalgią. Autor licznych publikacji. Uczestnik programów stypendialnych na Węgrzech, USA, Finlandii i Wielkiej Brytanii.

Iryna Czeczel
(ur. 1975) – historyczka, dr. Redaktor naczelna magazynu internetowego „Gefter”. Dyrektorka Programu Edukacyjnego Fundacji Efektywnej Polityki. W latach 1998-2012 wykładowczyni Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie. Autorka licznych publikacji z zakresu historiografii, historii ZSRR oraz historii rosyjskiej inteligencji.

Jan Lewczenko
(ur. 1974) – językoznawca, kulturolog, dr hab. Wykładowca Wydziały Filozofii na Uniwersytecie Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie. Krytyk literacki, publicysta. Autor m.in. Drugaja nauka. Russkije formalisty w poiskach biografii (2012) oraz licznych publikacji poświęconych m.in. kulturze wizualnej, rosyjskiej i sowieckiej kinematografii oraz sztukom wizualnym. Kieruje projektem „Balszyje goroda”. Kończy prace nad książką poświęconą centrum i peryferiom w sowieckiej kinematografii.

Sergiej Łukaszewski
(ur. 1975) – historyk. Dyrektor Centrum Społecznego im. Sacharowa. Wcześniej pracował m.in. w Stowarzyszeniu Memoriał, gdzie zajmował się historią ruchu dysydenckiego. Był dyrektorem programu Monitoring Przestrzegania Praw Człowieka w Moskiewskiej Grupie Helsińskiej. Kierował Centrum Demos. Autor artykułów o historii rosyjskiego ruchu dysydenckiego oraz o prawach człowieka i społeczeństwie obywatelskim w Rosji.

Michaił Niemcew
(ur. 1980) – filozof, dr. Wykładowca Nowosybirskiego Państwowego Uniwersytetu. Absolwent Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Zajmuje się m.in. historią sowieckiej filozofii i antropologią postsowieckiego społeczeństwa. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma “60 parallel”. Uczestnik licznych projektów badawczych dotyczących pamięci, w tym m.in. “Soviet in Everyday Life” oraz “Soviet remembrances in contemporary Russia”.

Galina Orłowa
(ur. 1974) – psycholożka, dr. Adiunkt na Wydziale Psychologii Południowego Uniwersytetu Federalnego (Rostów nad Donem). Wykładowczyni Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie. Współpracuje także z moskiewskim Centrum Badań Humanistycznych. Zajmuje się m.in. psychologią rosyjskiego społeczeństwa w XX wieku, historią rosyjskiej i sowieckiej kultury oraz sowiecką antropologią.

Aleksandra Poliwanowa
– historyczka, literaturoznawczyni. Zajmowała się literaturą skandynawską i rosyjską. Kuratorka programów kulturalnych Stowarzyszenia Memoriał. Obecnie koordynuje projekt badawczy „Moskwa. Topografia terroru”.

Karolina Wigura
(ur. 1980) – socjolożka, publicystka. Członkini redakcji tygodnika internetowego „Kultura Liberalna” oraz Zarządu Fundacji Batorego. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Europie” (dodatku do „Dziennika. Polska. Europa. Świat”), „Przeglądzie Politycznym”, „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”. Autorka książki Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki (2011). Laureatka nagrody Grand Press w roku 2008 za wywiad z Jürgenem Habermasem.