26 lutego
forumIdei
Media obywatelskie – założenia ustawy o mediach służby publicznej

godz. 16.00–18.00 || on-line

Zapraszamy na transmisję on-line pierwszej publicznej prezentacji i dyskusji nad eksperckim projektem „Media obywatelskie – założenia ustawy o mediach służby publicznej”.

  • media

Projekt został opracowany przez grupę ekspertów medialnych oraz został poddany konsultacjom z udziałem przedstawicieli mediów oraz społeczeństwa obywatelskiego. Odnosi się on m.in. do sposobu finansowania, powoływania struktur zarządczych i nadzorczych mediów publicznych, wskazuje na kierunki zmian w zakresie organizacji mediów regionalnych i ogólnokrajowych, jak również uwzględnia standardy płynące z rekomendacji Komitetu Rady Ministrów Rady Europy z 2012 roku w sprawie struktur zarządczych mediów publicznych oraz postanowienia Europejskiego Aktu o Wolności Mediów.

Celem spotkania jest przedstawienie projektu założeń do ustawy oraz dyskusja nad rozwiązaniami niezbędnymi w procesie reformy mediów publicznych.

Komentarze do prezentowanego pomysłu reformy przedstawią Jerzy Fedorowicz (Przewodniczący Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu), Paulina Maślak-Stępnikowska (kancelaria WKB), Dorota Nygren (Reporterzy bez Granic) oraz Bogdan Zdrojewski (Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu). O komentarz poprosiliśmy również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych i mediów.

Transmisja dyskusji z tłumaczeniem na PJM dostępna będzie na profilu Fundacji Batorego na Facebooku oraz na naszym kanale YouTube.

Zapraszamy do oglądania!