17-18 października 2022
forumIdei
Local Trends

17-18 października 2022
Poznań

Local Trends ma na celu skuteczne i merytoryczne inicjowanie konstruktywnej dyskusji ponad podziałami o otoczeniu społeczno-gospodarczym rozwoju polskiego samorządu i kraju

 • aktywność obywatelska
 • demokracja
 • Polska
 • Ukraina
 • usługi publiczne

Local Trends to projekt zainicjowany przez Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania oraz Jacka Karnowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu, którego nadrzędnym celem jest skuteczne i merytoryczne inicjowanie konstruktywnej dyskusji ponad podziałami o otoczeniu społeczno-gospodarczym rozwoju polskiego samorządu i kraju.

Jesteśmy gospodarzami dwóch spotkań w czasie tego wydarzenia:

17 października, scena dobrych praktyk
Sesja „Zaprojektuj rozwiązanie. Inspiracje dla władz lokalnych”

Sesja organizowana przez Pracownię Samorządową Fundacji Batorego.
Udział wzięły:

 • Joanna Wons-Kleta, wójtka gminy Pawonków na Śląsku
 • Alicja Zaczek-Żmijewska, koordynatorka Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego

18 października, godz. 13:30 – 14:30 
Sala 2
Debata okrągłego stołu „Jak zaopiekować się nowymi mieszkańcami miast? Długofalowe wyzwania związane z napływem uchodźców i polityką migracyjną”

Na debatę zapraszamy wspólnie z Unią Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.
Zaproszeni paneliści:

 • Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Miasta Sopotu
 • Anna Dąbrowska, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber
 • Agnieszka Kosowicz, założycielka i prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne
 • Leszek Losza, prezes zarządu w Centrum Inicjatyw Społecznych
 • Krystyna Stachowska, zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
 • Jacek Sutryk, prezydent Miasta Wrocławia
 • Miron Sycz, wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Karolina Sydow, członkini Zarządu Fundacji Centrum Badań Migracyjnych, koordynatorka Migrant Info Point w Poznaniu
 • Przemysław Tuchliński, zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, pełnomocnik ds. pomocy Ukrainie i uchodźcom

Debatę poprowadzi Edwin Bendyk, prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego.


Pełny program Local Trends dostępny jest na stronie wydarzenia.