1 lutego 2022
Kryzys rosyjsko-ukraiński: co dalej?

online | 16:00-17:30

Debata online forumIdei Fundacji Batorego i ECFR Warszawa // Online debate by ECFR Warsaw and ideaForum of the Batory Foundation

  • Europa Wschodnia
  • polityka zagraniczna

Rosnąca liczebność rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą oraz polityczny szantaż Kremla wobec NATO doprowadziły do najgroźniejszego kryzysu bezpieczeństwa Europy w tym wieku. Fiasko międzynarodowych rozmów wskazuje na dalszą eskalację kryzysu. Wygląda na to, ze Rosja przygotowuje się do agresji przeciwko Ukrainie.

Tymczasem europejska architektura bezpieczeństwa jest w strzępach. Ustalenia, które miały być kluczowe dla bezpieczeństwa kontynentu po erze zimnej wojny, takie jak Traktat o Całkowitej Likwidacji Pocisków Rakietowych Średniego Zasięgu (INF), Akt Założycielski NATO-Rosja i inne porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń istnieją już tylko na papierze. Unia Europejska ma problem z przedstawieniem wspólnego stanowiska wobec kryzysu. Podczas gdy Emmanuel Macron postuluje, żeby państwa członkowskie UE pracowały nad propozycją nowego europejskiego porządku w obszarze bezpieczeństwa, wielu innych przywódców wolałaby skupić się przede wszystkim na polityce odstraszania.

Co Zachód może i powinien zrobić, aby zapobiec agresji na Ukrainę? Czego Kijów oczekuje od UE i NATO? Jaka jest przyszłość europejskiej polityki bezpieczeństwa? Jakie są perspektywy kluczowych państw Unii Europejskiej?

W debacie udział wzięli:

  • Włodzimierz Cimoszewicz (poseł do Parlamentu Europejskiego, b. premier i minister spraw zagranicznych RP)
  • Marie Dumoulin (dyrektorka programu Wider Europe, European Council on Foreign Relations)
  • Pawło Klimkin (b. minister spraw zagranicznych Ukrainy, dyrektor programu studiów europejskich, regionalnych i rosyjskich, Ukrainian Institute for the Future)
  • Vygaudas Usackas (b. minister spraw zagranicznych Litwy, dyrektor Instytutu Europejskiego na Uniwersytecie Technicznym w Kownie)

Moderacja: Maciej Zakrocki (TOK FM)
Prowadzenie: Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego)


ENGLISH VERSION

The Russian military build-up on Ukraine’s border and the Kremlin’s political blackmail of NATO constitute the most dangerous security crisis in Europe this century. With the flurry of international talks having produced no breakthrough – so far Moscow has only made ultimatums, such as its demand that Ukraine be permanently forbidden from joining NATO which is a non-starter – there are many indications that the crisis could yet escalate further. Russia is seemingly preparing for further aggression against Ukraine.

Meanwhile the European security architecture is in tatters. Institutional arrangements that have been vital to the continent in the post-cold war era – such as the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, other arms-control agreements, and the NATO-Russia Founding Act – now exist only on paper. The EU struggles to find a common line on how to approach the crisis. While Emmanuel Macron suggests that the EU member states should work on a proposal for a new European security order, many other leaders want to focus primarily on deterrence.

What can and should the West do prevent an aggression against Ukraine? What does Kiev expect from the EU and NATO? What is the future of the European security order? What are the perspectives of the key EU member states and Ukraine?

Speakers:

  • Włodzimierz Cimoszewicz (Member of the European Parliament, former Prime Minister and Minister of Foreign Affairs)
  • Marie Dumoulin (Director, Wider Europe Programme, European Council on Foreign Relations)
  • Pavlo Klimkin (Fmr. Ukrainian Minister of Foreign Affairs, Director of the Program on European, Regional and Russian Studies of the Ukrainian Institute for the Future)
  • Vygaudas Usackas (Fmr. Lithuanian Minister of Foreign Affairs, Director of the Institute of Europe at Kaunas University of Technology)

Chaired by: Maciej Zakrocki (TOK FM)
Introduction: Edwin Bendyk (President of the Stefan Batory Foundation)