15 grudnia 2022
forumIdei
Jaki Trybunał Konstytucyjny? W stronę przywracania praworządności

online | godz. 11.00-13.30

Seminarium eksperckie poświęcone społecznym projektom ustaw o Trybunale Konstytucyjnym przygotowanym przez Zespół Ekspertów Prawnych.

 • demokracja
 • Polska
 • prawo
 • sądownictwo

Seminarium poświęcone społecznym projektom ustaw o Trybunale Konstytucyjnym przygotowanym przez Zespół Ekspertów Prawnych.

Jednym z najważniejszych celów Fundacji Batorego jest wspieranie rozwoju demokracji i dbałość o rządy prawa. Obserwując przez ostatnie 7 lat drastyczny spadek jakości funkcjonowania instytucji publicznych i zagrożenia, które niesie to dla ochrony praw obywatelskich, Fundacja Batorego wraz z Zespołem Ekspertów Prawnych postanowiła przedstawić konkretny pomysł na model przywracania praworządności. Opracowane przez Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego społeczne projekty ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy określającej przepisy wprowadzające są kompleksową odpowiedzią na wyzwania związane z przywracaniem państwa obywatelom i właściwym wyważeniem relacji między różnymi władzami.

Zależy nam na tym, by były to projekty prawdziwie społeczne, a więc podlegające ciągłej debacie publicznej i zyskujące rosnące poparcie. Chcielibyśmy też, by prace Zespołu były inspiracją dla innych obszarów, w których przywrócenie zasad państwa prawa jest szczególnie koniecznie.

Wystąpienia wprowadzające przedstawili prof. Sławomir Patyra oraz dr Tomasz Zalasiński, którzy przewodniczyli pracom nad projektami ustaw. Dyskusję z zaproszonymi ekspertami i ekspertkami poprowadziła prof. Monika Florczak-Wątor z Zespołu Ekspertów Prawnych.

Udział wzięli:

 • Łukasz Bojarski (INPRIS, Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego)
 • adw. dr Marta Derlatka (Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Marta Derlatka)
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski (Uniwersytet SWPS, Zespół Ekspertów Samorządowych Fundacji Batorego)
 • Krzysztof Izdebski (forumIdei Fundacji Batorego, Open Spending EU Coalition)
 • dr hab. Tomasz Koncewicz (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Ewa Łętowska (sędzia TK w stanie spoczynku)
 • prof. dr hab. Krystian Markiewicz (Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”)
 • prof. UW dr hab. Ryszard Piotrowski (Uniwersytet Warszawski)
 • sędzia Jerzy Stępień (sędzia TK w stanie spoczynku)
 • prof. dr hab. Wojciech Sadurski (Wydział Prawa University of Sydney)
 • prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak (UAM w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski (sędzia TK w stanie spoczynku)
 • SSN Stanisław Zabłocki (sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku)