16 czerwca 2023
forumIdei
Jak przywrócić samodzielność i sprawczość samorządu

online | 15:00-17:00

Przedstawiamy 10 najważniejszych propozycji dotyczących relacji centrum-władze samorządowe

  • samorząd

Samorząd terytorialny w Polsce jest w ważnym historycznym momencie. Badania pokazują, że choć samorządy stały się dojrzałym elementem struktury państwa, a władze lokalne są oceniane lepiej niż ogólnokrajowe, to w ostatnich latach przeważały w Polsce tendencje centralistyczne. Zmienia się otoczenie, w którym funkcjonują wspólnoty samorządowe: postępuje prywatyzacja usług publicznych, dokonuje się transformacja energetyczna i cyfrowa, Polska staje się krajem imigracyjnym. Zmieniają się także oczekiwania obywateli wobec władz samorządowych – oddolne ruchy mieszkańców upominają się w wielu miejscach o większy udział w podejmowaniu decyzji.

W tych warunkach konieczna jest dyskusja o odnowie samorządności – o postulatach zmian, które są potrzebne, aby potencjał wspólnot samorządowych został odpowiednio wykorzystany.

W gronie doświadczonych samorządowców – uczestników Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego – rozmawiamy o propozycjach zmian, które przywrócą samodzielność i sprawczość samorządom.

Przedstawiamy: 10 najważniejszych propozycji dotyczących relacji centrum–władze samorządowe.

Dyskusję poprowadził Edwin Bendyk, prezes Fundacji im. Stefana Batorego, postulaty przedstawił dr hab. Adam Gendźwiłł (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW), a skomentowali samorządowcy:

  • Dariusz Cieślak, Wójt Gminy Sędziejowice
  • Agnieszka Kłopotek, Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Iwona Karolewska, Radna Rady Miejskiej w Świeciu
  • Łukasz Konarski, Prezydent Miasta Zawiercie
  • Adrian Łuckiewicz, Burmistrz Wasilkowa