21 marca 2022
forumIdei
Jak będziemy się starzeć? Opieka nad osobami starszymi w Polsce

online | 13:00-14:30

Debata na temat reformy polskiej polityki senioralnej

  • debaty
  • demografia
  • społeczeństwo

Ostatnie trzy dekady przyniosły w Polsce bardzo istotne zmiany demograficzne – zmniejszyła się umieralność, natomiast dzietność spadła poniżej poziomu prostej zastępowalności pokoleń. W kolejnych dekadach nasze społeczeństwo będzie coraz mniej liczne, a jednocześnie coraz większy będzie w nim udział osób starszych. Według prognozy EUROPOP2019 w 2050 roku polskie społeczeństwo będzie składać się w blisko jednej trzeciej z seniorów. Tymczasem Polska już dziś nie radzi sobie z zaspokajaniem potrzeb osób starszych. Z danych zgromadzonych w projekcie badawczym SHARE wynika, że ponad 50% osób powyżej 65 roku życia deklaruje, iż pomoc, którą otrzymują, zaspokaja ich potrzeby „czasami, bardzo rzadko lub wcale”. Jeśli w systemie opieki nic się nie zmieni, liczba niezaspokojonych potrzeb opiekuńczych osób starszych i niesamodzielnych drastycznie wzrośnie.

Dlatego zespół ekspertów pod kierunkiem Ireny Wóycickiej przygotował dla forumIdei raportu W stronę sprawiedliwej troski. Opieka nad osobami starszymi w Polsce, który zawiera szczegółowe rekomendacje dotyczące reformy polskiej polityki senioralnej. Do rozmowy o wnioskach płynących z naszego raportu zaprosiliśmy przedstawicielki i przedstawicieli najważniejszych stronnictw politycznych.

Diagnozę i rekomendacje sformułowane w raporcie przedstawili:

  • dr Rafał Bakalarczyk (redaktor naczelny czasopisma „Polityka Senioralna”)
  • prof. dr hab. Irena E. Kotowska (Polska Akademia Nauk)
  • Irena Wóycicka (Zespół Ekspercki ds. Usług Społecznych Fundacji Batorego)

Udział w dyskusji wzięły:

  • Paulina Matysiak (posłanka na Sejm RP, Lewica)
  • Joanna Mucha (posłanka na Sejm RP, Polska 2050)
  • Marzena Okła-Drewnowicz (posłanka na Sejm RP, Platforma Obywatelska)

Prowadzenie: Mikołaj Cześnik (Uniwersytet SWPS, członek Zarządu Fundacji Batorego)