14-16 października 2022
Igrzyska Wolności

14-16 października
Łódź / online

"Igrzyska Wolności" odbędą się pod hasłem „Zielona niepodległość”. Polecamy szczególnie dwa wydarzenia organizowane przez forumIdei.

 • demokracja
 • Ukraina
 • zielona transformacja

Tegoroczne Igrzyskach Wolności odbyły się w Hali Maszyn EC1 w Łodzi pod hasłem „Zielona niepodległość”. Szczególnej uwadze polecamy dwa wydarzenia organizowane przez forumIdei Fundacji Batorego:

Więcej informacji na stronie www.igrzyskawolnosci.pl.


15 października, godz. 18:00

Panel dyskusyjny „Ukraina po wojnie. Państwo, społeczeństwo, kultura”

Bardzo szybko w Ukrainie zauważono, że rozmowy o przyszłym kształcie kraju muszą rozpocząć się już teraz, zanim zdoła się pokonać rosyjskiego agresora. To bowiem pomoże uczynić kraj silniejszym i bardziej odpornym na kolejne zagrożenia. W ostatnich miesiącach przedstawiono wiele ciekawych, często innowacyjnych koncepcji przyszłej obudowy kraju, wykraczających poza ogólne hasła nowego „planu Marshalla” i starań o integrację z Unią Europejską. Jednak pytanie o Ukrainę po wojnie jest znacznie szersze niż kwestie gospodarcze, ekonomiczne czy infrastrukturalne. Dotyczy przyszłego ustroju państwa, sposobu jego organizacji, w tym roli samorządu i wspólnot lokalnych, modelu relacji społecznych i roli społeczeństwa obywatelskiego, kultury i jej znaczenia, wreszcie definicji ukraińskości, bycia obywatelem Ukrainy. Jakim model państwa winna obrać Ukraina po wojnie? Jakie wartości kształtuje w społeczeństwie ukraińskim opór przed najeźdźcą – nacjonalistyczne czy także demokratyczne? Czy walka ze śmiertelnym wrogiem sprzyja rozwojowi kultury pluralistycznej czy raczej homogenicznej? Czy po wojnie możemy liczyć na rozkwit ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego czy też należy obawiać się zagrożenia autorytaryzmem?

W dyskusji udział wzięli:

 • Tania Malarczuk – pisarka, eseistka, dziennikarka
 • Myrosław Marynowycz – filozof, działacz społeczny, prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie
 • Maria Zolkina – szefowa działu bezpieczeństwa regionalnego i studiów nad konfliktami w Democratic Initiatives Foundation

Moderacja: Edwin Bendyk – dziennikarz, publicysta, prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego.


15 października godz. 12:45-14:45

Dyskusję w formacie okrągłego stołu „W stronę zielonej Europy – społeczne i polityczne wyzwania zielonej transformacji” oglądać można było tylko na żywo w sali Centrum Komiksów w EC1 w Łodzi.

Pandemia, wojna w Ukrainie i rosnące koszty życia zepchnęły europejską Zieloną Transformację na dalszy plan debaty publicznej. Jednocześnie nadały jej nowe znaczenie i uczyniły być może ważniejszą niż kiedykolwiek wcześniej. Z tym paradoksem mierzymy się dziś wszyscy – potrzebujemy więc na nowo zdefiniować kierunki Zielonej Transformacji (poza tymi najbardziej ogólnymi i oczywistymi, jak redukcja emisji i adaptacja do zmieniającego się klimatu), a być może wręcz nadać jej nowe znaczenie, obudowując ją nowymi ramami i wypełniając nowymi znaczeniami. W jaki sposób uwarunkowania społeczno-ekonomiczne wpływają na Zieloną Transformację, na jej wdrażanie, ale też postrzeganie i postawy społeczne? Jakie są możliwe scenariusze w Europie, której ambicje klimatyczne cały czas przeciwstawiane są politycznemu i gospodarczemu „realizmowi”?

W dyskusji udział wzięli:

 • Magdalena M. Baran – Liberté!
 • Zofia Krajewska – Ruch Solidarność Klimatycznej, CoopTech Hub
 • Mateusz Piotrowski – Pacjent Europa
 • Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – ClientEarth Polska
 • Tomasz Sawczuk – Kultura Liberalna
 • Michał Sutowski – Krytyka Polityczna
 • Michał Syska – Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a
 • Michał Wojtyło – Klub Jagielloński

Moderacja: Edwin Bendyk – prezes Fundacji im. Stefana Batorego.