29 lutego 2024
forumIdei
Granica polsko-ukraińska – jak nie dać się podzielić? | Польсько-український кордон – як не допустити розколу?

g. 16:00-18:00 || ul. Sapieżyńska 10A w Warszawie oraz transmisja on-line

Zapraszamy do dyskusji w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie!

 • Ukraina

— Далі українською —

24 lutego będziemy obchodzili drugą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę, która otworzyła nowy rozdział trwającej od 2014 roku wojny. Miliony obywateli Ukrainy musiały opuścić swój kraj, znajdując schronienie m.in. w Polsce. Władze, a przede wszystkim polskie społeczeństwo zaangażowało się w pomoc uchodźcom, ale też wspierało i nadal wspiera ukraińską walkę przeciwko agresorowi. Powszechne stało się przekonanie, że relacje między Polska i Ukrainą weszły w nowy etap. Jednak od kilku miesięcy tematem, który zdominował relacje polsko-ukraińskie, stała się napięta sytuacja na granicy.

Płynny ruch towarowy na granicy polsko-ukraińskiej odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu sił ukraińskich żołnierzy walczących na froncie. Nie należy też zapominać o członkach rodzin rozdzielonych przez wojnę, w większości kobietach i dzieciach, które często stoją nawet kilkanaście godzin w kolejkach na granicy. Tymczasem trwające od wielu miesięcy i wciąż nawracające polskie protesty i blokady granicy nie tylko utrudniają wsparcie walczącej Ukrainy, psują wzajemne relacje i wizerunek Polski w Ukrainie, ale przede wszystkim są zapowiedzią konfliktów interesów, które mogą narastać w procesie integracji Ukrainy do UE.

W jaki sposób zarządzać interesami gospodarczymi naszych krajów, nie negując kwestii spornych, ale przede wszystkim nie tracąc z oczu wspólnego celu, którym jest odparcie rosyjskiej agresji? Jakie rozwiązania w zarządzaniu granicą polsko-ukraińską mogą pomóc w osiągnięciu trwałego porozumienia?

W debacie udział wezmą:

 • Andrij Deszczycia (ambasador Ukrainy w Polsce w latach 2014-2022)
 • Marta Jaroszewicz (Ośrodek Badań nad Migracjami, współautorka raportu „Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować?”)
 • Paweł Kowal (poseł na Sejm RP, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych)
 • Weronika Mowchan (Instytut Badań Ekonomicznych i Konsultacji Politycznych w Kijowie)
 • Jacek Piechota (prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej)

Prowadzenie: Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego)

Obowiązuje rejestracja przez formularz zgłoszeniowy – https://crm.batory.org.pl/formularz-online/granica-polsko-ukrainska-jak-nie-dac-sie-podzielic

Transmisja na żywo tłumaczona na język polski oraz na polski język migowy będzie dostępna na profilu Facebook Fundacji Batorego.

Transmisja na żywo w języku ukraińskim będzie dostępna na kanale YouTube Fundacji Batorego.


24 лютого друга річниця російської агресії проти України, яка відкрила нову сторінку у війні, що розпочалась у 2014 році. Мільйонам громадян України довелося покинути свою країну, шукаючи і знаходячи притулок поза межами країни, в тому числі і в Польщі. Влада, а насамперед польське суспільство, не тільки надали допомогу біженцям, але й підтримали і надалі підтримують українську боротьбу з агресором. Стало прийнято вважати, що відносини між Польщею та Україною вийшли на новий етап. Проте, уже кілька місяців, напружена ситуація на кордоні стала домінуючою темою польсько-українських відносин.

Безперебійний рух вантажів через польсько-український кордон, відіграє важливу роль у забезпеченні українських військових, які воюють на фронті. Не можна також забувати про розлучені війною родини. Жінки та діти, перетинаючи польсько-український кордон, до кількох годин проводять у черзі. Тимчасом, протести та блокади кордону з польської сторони, які тривають багато місяців і мають тенденцію поворюватись, не тільки ускладнюють підтримку воюючої України і псують взаємні відносини та імідж Польщі в Україні, але, перш за все, стають передвісником конфлікту інтересів, які у процесі інтеграції України до ЄС можуть поглиблюватись.

Як управляти економічними інтересами наших країн не заплющуючи очі на суперечливі моменти, одночасно не забуваючи про спільну мету — відсіч російській агресії? Які розв’язки у забезпеченні функціонування польсько-українського кордону можуть допомогти досягти тривалої згоди?

У дебатах візьмуть участь:

 • Андрій Дещиця (посол України в Польщі у 2014-2022 рр.)
 • Марта Ярошевич (Центр дослідження міграцій, співавтор звіту «Кордон сучасного сусідства. Як збудувати?»)
 • Павел Ковак (депутат Сейму Республіки Польща, голова Комітету закордонних справ)
 • Вероніка Мовчан (Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Київ)
 • Яцек Пєхота (президент Польсько-української господарчої палати).

Модерація: Едвін Бендик (голова правління Фундації Стефана Баторія)

Запрошуємо взяти участь у дискусії наживо  у штаб-квартирі Фундації Баторія зпа адресою вул. Сапєжинська 10Aб Варшава

Реєстрація обов’язкова. Формуляр реєстраційної форми – https://crm.batory.org.pl/formularz-online/granica-polsko-ukrainska-jak-nie-dac-sie-podzielic

Пряма трансляція з перекладом на польську та польську жестову мову буде доступна у профілях Фундації Баторія в соціальних мережах.

Пряма трансляція українською мовою буде доступна на YouTube-каналі Фундації Баторія.