1 grudnia 2020
forumIdei
Finanse samorządów: stan krytyczny

Kolejne spotkanie z cyklu dyskusji "Polska samorządów".

  • samorząd

Punktem wyjścia do rozmowy była analiza forumIdei: „Finanse samorządu terytorialnego w dobie pandemii” autorstwa prof. Pawła Swianiewicza oraz dr Julity Łukomskiej. Wynika z niej, że spadek dochodów samorządów jest nieunikniony. Nie wiadomo, czy wzrost transferów może go zrekompensować. Pewne jest natomiast, że przyczynia się do spadku autonomii i grozi wzrostem klientelizmu politycznego samorządu w relacjach z władzą centralną.

Najbardziej niekorzystne zmiany dotyczą sytuacji największych miast (miast na prawach powiatu), a w dalszej kolejności gmin podmiejskich aglomeracji oraz innych dużych gmin (miast powyżej 20 tys. mieszkańców). Głównym problemem są mniejsze wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Rozmawialiśmy o tym, co wiadomo o wpływie pandemii na sytuację finansową samorządów? Dlaczego samorządy potrzebują szczególnego wsparcia i jak mogłoby ono wyglądać? Jak samorządy planują budżety swoich miejscowości na przyszły rok? Gdzie planowane są cięcia? Czy będą one dotyczyć nowych inwestycji, czy też ograniczą się do zmniejszenia wydatków obejmujących np. kulturę?

Wprowadzenie do dyskusji wygłosił prof. Paweł Swianiewicz (kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Uniwersytecie Warszawskim), a komentarze wygłosili:

  • Bogusław Kośmider (zastępca prezydenta Krakowa)
  • Beata Moskal-Słaniewska (prezydentka Świdnicy)
  • Sebastian Skuza (wiceminister finansów).
  • Dorota Zmarzlak (wójt gminy Izabelin)
  • Joanna Wons-Kleta (wójt gminy Pawonków)

Prowadzenie: Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego).


Patronat medialny nad cyklem debat sprawuje tygodnik „Polityka” oraz radio TOK FM.