22-25 lipca 2015
Europe Lab – warsztaty dla młodych profesjonalistów

  • Europa Wschodnia
  • Otwarta Europa

W ramach naszego zaangażowania w działalność Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska-Rosja, współorganizowaliśmy Forum Młodych Profesjonalistów „Europe Lab” na Litwie. W kilkudniowym wydarzeniu, które łączyło formułę warsztatów i konferencji (z dyskusjami panelowymi z udziałem ekspertów i polityków), wzięło udział około 100 osób z Rosji, państw Europy Wschodniej i Unii Europejskiej. Niemal 20 z nich uczestniczyło w prowadzonym przez nas warsztacie poświęconym współpracy transgranicznej, kwestiom migracyjnym i wizowym.

Celem spotkania było stworzenie kontaktów pomiędzy młodymi ludźmi zajmującymi się podobną tematyką (pamięć historyczna, współpraca transgraniczna itp.) a mieszkającymi i pracującymi w różnych częściach Europy. Efektem mają być wspólne projekty, które zostaną zaprezentowane podczas grudniowego Zgromadzenia Ogólnego Forum UE-Rosja w Budapeszcie.
Więcej informacji, po angielsku i rosyjsku: //eu-russia-csf.org