1 września 2021
forumIdei
Dyplomacja obywatelska w Europie Środkowo-Wschodniej

Seminarium w ramach Międzynarodowego forum "Europa z widokiem na przyszłość" odbywającego się podczas Święta Wolności.

 • aktywność obywatelska
 • demokracja
 • społeczeństwo

W czasie Święta Wolności w Gdańsku zapraszamy na Międzynarodowe forum „Europa z widokiem na przyszłość”, a w nim szczególnie gorąco na seminarium: Dyplomacja obywatelska w Europie Środkowo-Wschodniej, które odbędzie się 1 września 2021 w godz. 16.00-18.00 na sali wystaw czasowych Europejskiego Centrum Solidarności. Wydarzenie transmitowane na profilu ECS.

To pierwsze z cyklu seminarium „Europa obywateli”, poświęcone dyplomacji obywatelskiej w naszej części Europy. Do udziału w rozmowie przy okrągłym stole zaprosiliśmy ekspertów i praktyków budowania mostów między narodami i mniejszościami, reprezentujących różne perspektywy pod względem m.in. regionalnym, generacyjnym czy genderowym.

Udział wzięli:

 • Adam Balcer (Kolegium Europy Wschodniej),
 • Anna Dąbrowska (Homo Faber, Lublin),
 • Karolina Drozdowska (Uniwersytet Gdański i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury),
 • Kacper Dziekan (Europejskie Centrum Solidarności),
 • Lila Kalinowska (artystka i działaczka z Przemyśla),
 • Małgorzata Kopka-Piątek (Instytut Spraw Publicznych),
 • Anna Fedas (Program Aktywni Obywatele, Fundacja Batorego),
 • Magdalena Jakubowska (Fundacja Res Publica),
 • Łukasz Galusek (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków),
 • Myrosława Keryk (Fundacja Nasz Wybór, Warszawa),
 • Anna Kieturakis (Urząd Miejski w Gdańsku),
 • Marta Siciarek (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego),
 • Joanna Wowrzeczka (Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie oraz Uniwersytet Śląski).

Prowadzenie: Szymon Ananicz (forumIdei Fundacji Batorego).

Rozpad imperium sowieckiego i upadek komunizmu przyniosły Europie Środkowej i Wschodniej pokój i bezprecedensową integrację. W ostatnich latach obserwujemy jednak nawrót niepokojących zjawisk, takich jak autorytaryzm i tendencje centralistyczne. Niepokojące jest też odrodzenie rosyjskiego imperializmu oraz zaostrzenie konkurencji światowych potęg o wpływy w regionie. Ponadto, pandemia doprowadziła do samoizolacji społeczeństw w obrębie granic państwowych oraz mniejszych wspólnot.

Niektóre z tych tendencji są stymulowane przez populistycznych polityków w sposób instrumentalny. Konsolidują oni swoje elektoraty wokół haseł nacjonalistycznych i podsycają nieufność do sąsiadów. Umacnianie się tych trendów zagraża interesom społeczeństw, dla których na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia współpraca i wzajemne kontakty stały się oczywistością i ważnym elementem codziennego funkcjonowania. Jest to także wyzwanie dla pokojowego współistnienia zarówno narodów Europy Środkowo-Wschodniej, jak i żyjących na ich terenie mniejszości.

Dlatego konieczne jest wzmocnienie wszelkich form dyplomacji obywatelskiej, która stworzy więzi silniejsze od bieżącej polityki. Stosunki między narodami są zbyt ważne, by pozostawiać je wyłącznie dyplomatom.


1 września zapraszamy także o godz. 9:30 do śledzenia inauguracji Międzynarodowego Forum „Europa z widokiem na przyszłość”, które otworzą wystąpienia Věry Jourovej (Komisja Europejska), Davida Gregosza (Fundacja Konrada Adenauera), Edwina Bendyka (Fundacja im. Stefana Batorego) oraz Basila Kerskiego (Europejskie Centrum Solidarności).

W godzinach 18-19:30 zapraszamy natomiast na dyskusję „Europa i świat. Nowe rozdanie, nowi liderzy, nowe sojusze”. Wprowadzenie wygłosi Paweł Kowal (Instytut Studiów Politycznych PAN). A o tym, jaki wpływ na geopolitykę ma objęcie prezydentury w USA przez Joe Bidena i czy wybory w Niemczech oraz we Francji zdefiniują Europę na nowo rozmawiać będą: Hans-Gert Pöttering, Agnieszka Bryc, Tal Ben-Ari Yaalon, Edwin Bendyk, Bernard Guetta. Prowadzenie: Basil Kerski.