27 kwietnia 2023
forumIdei
Droga ku państwu prawa. Społeczny projekt naprawy Trybunału Konstytucyjnego

Fundacja Batorego, ul. Sapieżyńska 10A w Warszawie oraz online
g. 10-17.00

Debata o funkcjonowaniu Trybunału na przestrzeni ostatnich lat oraz rozwiązaniach przyjętych przez autorów projektów ustaw o Trybunale Konstytucyjnym

 • demokracja

Od 2015 roku, po serii zmian ustawowych Trybunał Konstytucyjny utracił atrybut niezależności i wykorzystywany jest przez rządzących do legitymizowaniem działań większości parlamentarnej a nie prowadzenia niezależnej i rzetelnej kontroli zgodności ustaw z Konstytucją. Przejęcie i sparaliżowanie Trybunału Konstytucyjnego pozwoliło rządzącej większości na podporządkowanie  sobie Krajowej Rady Sądownictwa, a następnie na próbę podporządkowania władzy sądowniczej, w tym Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Wydawane przez Trybunał po 2015 roku rozstrzygnięcia interpretujące przepisy prawa europejskiego i Konwencji Praw Człowieka wykluczają Polskę ze wspólnoty państw demokratycznych opartych na rządach prawa i europejskiej solidarności.

W odpowiedzi na kryzys praworządności Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego przygotował społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i ustawy wprowadzającej, które nie tylko przywracają system kontroli konstytucyjności prawa, ale odpowiadają na problemy i deficyty, które istniały już przed 2015 rokiem.

Poprzyj i podpisz społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym!PROGRAM

10.00-10.45 | Panel 1.

 • Ewa Kulik-Bielińska (dyrektorka Fundacji Batorego): O genezie projektów ustaw o Trybunale Konstytucyjnym. Dlaczego projekt społeczny?
 • dr Tomasz Zalasiński (członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego): Jaki Trybunał? Główne tezy społecznych projektów ustaw o Trybunale Konstytucyjnym.

10.45-12.00 | Panel 2. Jak przywrócić niezależność Trybunału? I dlaczego nie powinni tego robić wyłącznie politycy?

 • dr hab. Adam Bodnar (Uniwersytet SWPS)
 • Borys Budka (Przewodniczący KP Koalicja Obywatelska)
 • dr Tomasz Zalasiński (członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego)
 • dr hab. Kazimierz Ujazdowski (Senator RP, Uniwersytet Łódzki)

Prowadzenie: dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska (Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, Uniwersytet Wrocławski)

12.00-12.15 | przerwa kawowa

12.15-13.15 | Panel 3. Jaki powinien być sędzia Trybunału Konstytucyjnego? O wyborach kandydatów na sędziów.

 • Grzegorz Wiaderek (prezes Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS)
 • Bartosz Pilitowski (prezes Fundacji Court Watch Polska)
 • Katarzyna Batko-Tołuć (wiceprezeska i dyrektorka programowa Watchdog Polska)

Prowadzenie: dr hab. Maciej Taborowski (Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, PAN)

13.15-14.00 Lunch

14.00-15.15 | Panel 4. Sędziowie TK w stanie spoczynku o Trybunale

 • dr hab. Ewa Łętowska (Polska Akademia Nauk)
 • dr hab. Andrzej Mączyński (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Piotr Tuleja (Uniwersytet Jagielloński)

Prowadzenie: dr hab. Anna Śledzińska-Simon (Uniwersytet Wrocławski, Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego)

15.15-15.30 | przerwa kawowa

15.30-16.45 | Panel 5. Równość przed Trybunałem. Organizacje i samorządy w postępowaniu przed TK

 • dr Piotr Ostrowski (przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych)
 • Aneta Gęsiarz-Krasucka (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)
 • dr Maciej Berek (główny legislator Pracodawców RP)
 • Małgorzata Szuleka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka)

Prowadzenie: dr Tomasz Zalasiński (Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego)

16.45-17.00 | Zamknięcie konferencji oraz ogłoszenie akcji zbierania podpisów pod społecznym projektem ustaw o TK