16 kwietnia 2013
Debata: Rosyjskie społeczeństwo a polityka: postawy, nowe zjawiska, inna polityka?

  • Otwarta Europa

Debata towarzyszyła spotkaniu Klubu Młodych Politologów PL-RU.

Wprowadzenie: Maria Lipman (Moskiewskie Centrum Carnegie)

Komentarze: Aleksandr Bikbow (Wydział Filozofii, Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. Łomonosowa), Natalia Burlinowa (Fundacja Wsparcia Dyplomacji Publicznej im. A. M. Gorczakowa), Timofej Dziadko („Wiedomosti”), Aleksandr Kyniew (Fundacja Rozwoju Polityki Innowacyjnej), Liubow Pasjakina (Instytut Europy Rosyjskiej Akademii Nauk), Iwan Preobrażenski (Agencja Informacyjna Rosbałt), Sergiej Utkin (Instytut Światowej Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk)
Prowadzenie: Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego)
Polecamy relację z debaty [PDF 244 KB]
Noty o panelistach
 
Masza Lipman (ur. 1952) – dyrektorka Programu Społeczeństwo i Polityka Regionalna moskiewskiego Centrum Carnegie. Redaktorka naczelna kwartalnika „Pro et Contra”. Stała komentatorka „Washington Post”. Wcześniej m.in. zastępczyni redaktora naczelnego tygodnika „Itogi”. Autorka wielu publikacji, m.in. Constrained or Irrelevant: The Media in Putin’s Russia (2005).
Aleksandr Bikbow (ur. 1974) – socjolog, dr. Wicedyrektor Centrum Współczesnej Filozofii i Nauk Społecznych Wydziału Filozofii Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa. Współpracownik paryskiego Centrum im. Maurice’a Halbwachsa. Redaktor czasopisma „Logos”. Koordynator merytoryczny Niezależnej Inicjatywy Badawczej analizującej m.in. protesty społeczne w Rosji.
 
Natalia Burlinowa (ur. 1983) – dyrektorka programów Fundacji Wsparcia Dyplomacji Publicznej im. A. M. Gorczakowa. Politolożka, dr. Wcześniej ekspertka Fundacji Historyczne Perspektywy, kierowała organizacją Kreatywna Dyplomacja. Pracowała w dziale zagranicznym Agencji Informacyjnej RIA Novosti i prowadziła program publicystyczny poświęcony sytuacji wewnętrznej i zagranicznej Rosji w rozgłośni Goworit Moskwa. Ekspertka w dziedzinie dyplomacji publicznej i polityki informacyjnej w Rosji.
Timofej Dziadko – dziennikarz gazety „Wiedomosti”. Wcześniej redaktor rosyjskiego wydania magazynu „Forbes”, także internetowego wydania portalu Gazeta.ru. Współpracuje z czasopismem „Nowaja Polsza”. Wspólnie z braćmi prowadzi cotygodniowy program „Dziadko 3” w telewizji internetowej TV Dożd.
Aleksander Kyniew (ur. 1975) – politolog, działacz pozarządowy, docent Wyższej Szkoły Ekonomiki. Od 2004 roku dyrektor Programu Regionalnego w Fundacji Rozwoju Polityki Innowacyjnej. W latach 2006-2012 kierował zespołem analityków rosyjskiego Stowarzyszenia GOŁOS. W latach 1999-2001 działacz partii Jabłoko. Autor wielu publikacji dotyczących systemu partyjnego w Rosji, rosyjskich partii politycznych, rosyjskiego społeczeństwa i wyborów.
Liubow Pasjakina (ur. 1986) – politolożka, pracowniczka naukowa Instytutu Europy Rosyjskiej Akademii Nauk, absolwentka nauk politycznych i studiów europejskich na MGIMO, w latach 2004-2008 sekretarz czasopisma rosyjskiej chrześcijańskiej młodzieży „My w Rossii i Zarubeże”.
Iwan Preobrażenski (ur. 1981) – politolog, publicysta, analityk, dr. Pracował m.in. w Centrum Technologii Politycznych, czasopiśmie „Profil” i dzienniku „Wiedomosti”. Był szefem działu świat portalu Strana.ru, a następnie szefem działu polityka agencji informacyjnej Rosbałt, dziś współpracownik agencji. Specjalizuje się w Europie Środkowej i Wschodniej. Publikował m.in. w „Nowej Europie Wschodniej”.
Siergiej Utkin (ur. 1980) – politolog, dr. Pracownik Instytut Światowej Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk, od 2012 roku także Centrum Studiów Strategicznych RAN, specjalizuje się w kwestii polityki międzynarodowej, integracji europejskiej, bezpieczeństwa oraz stosunków transatlantyckich.