7 listopada 2017
Polska, Węgry, Rosja. Wspólny mianownik?

  • Otwarta Europa

Debata z udziałem Macieja Gduli, Bálinta Magyara i Tatiany Worożejkiny. Dyskusję moderowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka programu Otwarta Europa.

W ciągu ostatnich dwóch dekad Rosja przeszła ewolucję od kraju o względnie pluralistycznym systemie politycznym do twardego autorytaryzmu. Ograniczana jest wolność mediów, swobody obywatelskie, nagminnie łamane są prawa człowieka, a sektor pozarządowy zmaga się z prześladowaniami. Węgry i Polska są uznawane za państwa demokratyczne, ale w obu tych krajach (na Węgrzech od 2010 r., w Polsce od dwóch lat) można zaobserwować systematyczne wzmacnianie się antyliberalnych trendów. W dyskursie publicznym, pojawiają się głosy, że sytuacja nad Wisłą i Dunajem może w pewnych aspektach zacząć przypominać to, co działo się przed kilkoma laty w Rosji.

Uczestników dyskusji zapytaliśmy o ich ocenę zmian zachodzących w Polsce, na Węgrzech i w Rosji oraz o to czy i jakie są podobieństwa i różnice między kierunkiem ewolucji systemu politycznego w poszczególnych krajach.
Debata odbyła się w ramach XI spotkania Klubu PL_RU.

Zapis debaty w języku polskim:

Zapis debaty w języku angielskim (English version):

Zapis debaty w języku rosyjskim (по-русски):

Noty o panelistach:

Maciej Gdula (ur. 1977) – socjolog, pracownik Instytutu Socjologii UW. Zajmuje się teorią społeczną i klasami społecznymi. Badał i popularyzował m.in. teorię P. Bourdieu, N. Luhmanna i B. Latoura. Z Przemysławem Sadurą przeprowadził studia nad systemem klasowym, pokazując, jak zastosować można w Polsce teorię klas Pierre’a Bourdieu.

Bálint Magyar (ur. 1952) – węgierski polityk, minister edukacji Węgier w latach 1996-1998 i 2002-2006. Jeden z założycieli liberalnej partii politycznej Związek Wolnych Demokratów (SzDSz). Autor głośnej książki „Post Communist Mafia State: The Case of Hungary” o oligarchizacji państwa pod rządami Orbána.

Tatiana Worożejkina (ur. 1953) – politolożka, ekspertka specjalizująca się w problematyce państwa i społeczeństwa w Ameryce Łacińskiej i Rosji. Obecnie uczy w Moskiewskiej Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Ekonomicznych, rosyjsko-brytyjskiego uniwersytetu podyplomowego, na Wydziale Nauk Politycznych.