9 stycznia 2019
forumIdei
Polska sprawiedliwa komunikacyjnie

Problem nierówności rozpala niezmiennie debatę publiczną na całym świecie, ale większość dyskusji  koncentruje się na ogół na problemie redystrybucji.

  • debaty
  • społeczeństwo

Problem nierówności rozpala niezmiennie debatę publiczną na całym świecie, ale większość dyskusji  koncentruje się na ogół na problemie redystrybucji. Problemy sprawiedliwego systemu podatkowego czy świadczeń pieniężnych, które nie uzależniają od państwa, ale stanowią realne wsparcie dla obywateli, to kwestie fundamentalne, ale i kontrowersyjne. W ogniu tych kontrowersji zapomina się jednak często o głębokich przyczynach nierówności, takich jak wykluczenie transportowe. Bez łatwo dostępnego i dobrej jakości transportu zarówno publicznego, jak i prywatnego, maleją szanse i rosną nierówności. Konieczność nieplanowanego zakupu auta pożera świadczenia i ulgi, dowożenie dzieci do odległej szkoły czy przedszkola zajmuje czas i zwiększa koszty edukacji, długie i kosztowne podróże do pracy czy przychodni lekarskiej przekładają się na rozwarstwienie społeczne.

Jak uczynić transport w Polsce narzędziem wyrównywania szans i integracji społecznej oraz trampoliną do rozwoju obywateli? Jak wygląda dziś w Polsce mapa wykluczenia transportowego, które regiony skorzystały najbardziej na inwestycjach wspomaganych środkami unijnymi, a które pozostały w tyle? Jak zbudować „Polskę sprawiedliwą komunikacyjnie”? Odpowiedzi poszukaliśmy wspólnie z autorem najnowszego opracowania forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego, profesorem geografii społeczno-ekonomicznej Tomaszem Komornickim.

W debacie udział wzięli:

  • Prof. dr hab. Tomasz Komornicki – zastępca dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się m.in. polityką transportową i geografią polityczną. Redaktor naczelny wydawanego przez IGiPZ PAN czasopisma „Europa XXI”. Wykłada też na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, był sekretarzem i zastępcą przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
  • Prof. Irena E. Kotowska – wykładowczyni w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jego była dyrektor. Przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN, członkini Naukowej Rady Statystycznej, Rządowej Rady Ludnościowej oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Doradza przy projektach realizowanych przez Eurostat i Komisję Europejską, współpracuje także z Głównym Urzędem Statystycznym. Była jedną z kluczowych ekspertek zespołu opracowującego program polityki rodzinnej w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
  • Karol Trammer – twórca i redaktor naczelny dwumiesięcznika „Z biegiem szyn”, ekspert ds. transportu publicznego. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował m.in. w „Technice Transportu Szynowego”, „Świecie Kolei”, „Nowym Obywatelu”, „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Tygodniku Powszechnym” i biuletynie Biura Analiz Sejmowych „Infos”.

Spotkanie poprowadził Paweł Marczewski, szef działu Obywatele forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego.

Zapis debaty