29 listopada 2018
forumIdei
Debata: Polska i Ukraina w niepewnym świecie: sojusz czy konflikt?

  • polityka zagraniczna

Relacje polsko-ukraińskie, mimo wzajemnych deklaracji o strategicznym partnerstwie, znajdują się dziś w najtrudniejszym momencie od ich nawiązania w 1991 roku. Konflikt o wspólną historię negatywnie wpływa na stan dialogu między Warszawą a Kijowem, a otoczenie międzynarodowe obu krajów staje się coraz bardziej skomplikowane: polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych pod kierownictwem Donalda Trumpa budzi zaniepokojenie sojuszników, w UE narastają podziały polityczne, a prorosyjski głos populistów staje się coraz głośniejszy.

Rosyjski atak na ukraińskie okręty wojskowe i wprowadzenie przez władze w Kijowie stanu wojennego pokazują, że konflikt rosyjsko-ukraiński jest daleki od zamrożenia. Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Polski i całego regionu. W czasie debaty rozmawialiśmy o tym, jak na obecny kryzys powinny reagować polskie i ukraińskie władze, a także co sytuacja ta oznacza dla dalszych strategicznych relacji między naszymi krajami.

Zapytaliśmy panelistów także o to, jakie znaczenie mają, a jakie mogą mieć relacje polsko-ukraińskie w nowej sytuacji międzynarodowej. Jaki wpływ ma na nie sytuacja wewnętrzna w obu krajach, a jaki zmiany w otoczeniu zewnętrznym? Czego od relacji z Ukrainą oczekuje Polska? A co chciałby uzyskać Kijów ze stosunków ze swoim zachodnim sąsiadem?

W debacie udział wzięli:

  • Łukasz Adamski (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia);
  • Taras Kachka (radca Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy);
  • Nadiia Koval (Centrum Studiów Międzynarodowych Akademii Dyplomatycznej przy MSZ Ukrainy);
  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (forumIdei Fundacji Batorego).

Moderator: Maciej Zaniewicz (Eastbook.eu)

Informacje o panelistach:

Łukasz Adamskihistoryk i analityk polityczny, specjalizujący się w historii krajów Europy Wschodniej, rosyjskiej polityce zagranicznej oraz stosunkach polsko-rosyjskich i polsko-ukraińskich. Od 2016 r. zastępca dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Członek Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa. W latach 2006–2011 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. W 2014 roku sprawozdawca Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie.

Taras Kachka – zastępca dyrektora Międzynarodowej Fundacji “Odrodzenie” w Kijowie. Ekspert w dziedzinie prawa międzynarodowego. Był Pełnomocnik ds. przesiębiorstwa przy Państwowej Służbie Fiskalnej Ukrainy. W 2014-2015 wiceprezesem ds. rozwoju strategicznego Amerykańskiej Izby Handlowej w Ukrainie. W roku 2011 pracował w Ministerstwie Polityki Rolnej Ukrainy (szef wydziału relacji zewnętrznych). W 2007-2012 był uczestnikiem delegacji ukraińskiej na negocjacjach z UE ws. przygotowania umowy stowarzyszeniowej.

Nadiia Koval – szefowa Centrum Studiów Międzynarodowych Akademii Dyplomatycznej przy MSZ Ukrainy. Członkini zarządu Rady Polityki Zewnętrznej “Ukraiński Pryzmat”. Zajmuje się problematyką rozwiązania konfliktów międzynarodowych, polityką pojednania, polityką wewnętrzną i zewnętrzną UE oraz poszczególnych krajów Europejskich (Francja, Grecja, Polska, Turcja i Wielka Brytania).

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – dyrektorka forumIdei, think tanku pro publico bono Fundacji im. Stefana Batorego. Była Ambasador RP w Moskwie, wcześniej m. in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz zastępca dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich.

Debata odbędzie się w języku polskim i ukraińskim. Zapewniamy tłumaczenie na język angielski.

Patronem medialnym wydarzenia jest portal Eastbook.