8 lipca 2013
Debata o perspektywach zniesienia wiz dla obywateli Ukrainy

  • Europa Wschodnia
  • Otwarta Europa

Konferencja w formule okrągłego stołu: „Jak Ukraina przeprowadza najbardziej delikatne reformy wymagane przez Plan Działań na Rzecz Liberalizacji Wizowej?” została zorganizowana przez Inicjatywę Społeczną „Europa Bez Barier”, naszego ukraińskiego partnera w Koalicji na Rzecz Ruchu Bezwizowego w Europie. Uczestnicy debaty zaprezentowali postępy, jakich dokonał Kijów na drodze do realizacji rozwiązań wymaganych przez Unię Europejską w Planach na Rzecz Liberalizacji Wizowej. Zwrócono uwagę między innymi na zmiany w kwestiach biometrycznych dokumentów tożsamości, polityki antydyskryminacyjnej oraz walki z korupcją. Przedstawiliśmy wyniki stałego monitoringu procesu liberalizacji wizowej, prowadzonego przez nas w ramach projektu Indeks Liberalizacji Wizowej Krajów Partnerstwa Wschodniego. Paneliści docenili znaczny stopień zbliżenia ukraińskich rozwiązań do standardów europejskich, jednocześnie apelując do rządu Ukrainy o przyspieszenie działań. Wyrazili także swoje rozczarowanie nieprzyjęciem ustawy antydyskryminacyjnej przez Parlament Ukraiński.

Zapis wideo