16 września 2023
forumIdei
Debata: Młodzi i demokracja

Igrzyska Wolności, Łódź || godz. 12:30-14:00

Zapraszamy na Igrzyska Wolności 2023, a w szczególności na sesję "Młodzi i demokracja".

 • aktywność obywatelska
 • społeczeństwo

Liczne badania pokazują, że najmłodsi obywatele i obywatelki są bardzo sceptyczni wobec instytucji demokracji przedstawicielskiej. Większość z nich nie ufa parlamentowi i partiom politycznym. Jednocześnie deklarują duże zainteresowanie polityką i wierzą w demokrację jako ustrój posiadający istotną przewagę nad niedemokratycznymi alternatywami.

Aktualne trendy demograficzne nie sprzyjają jednak reprezentacji głosu młodych przy urnach wyborczych – nawet znaczna wyborcza mobilizacja nie gwarantuje, że młodzi nie zostaną „przegłosowani” przez liczniejsze starsze pokolenia.

Jak zatem wzmocnić głos młodych? Jakie instytucje demokracji uczestniczącej i deliberacyjnej mogą w tym pomóc? Istnieją rady młodzieżowe różnych szczebli, młodzieżówki partyjne, ruchy społeczne i kolektywy aktywistyczne, panele obywatelskie – które z nich najlepiej nadają się do tego zadania, które funkcjonują skutecznie, a które nadają się do naprawy? Jakich instytucji deliberacyjnych w Polsce brakuje?

Do tej rozmowy zapraszamy młode osoby, na różne sposoby zaangażowane w życie społeczno-polityczne – aktywistki i aktywistów, przedstawicielki i przedstawicielki rad młodzieżowych oraz działaczki i działaczy młodzieżówek partyjnych. Zależy nam bowiem na dyskusji o tym, jak poprawić polityczny udział młodych w perspektywie różnych form zaangażowania i różnych doświadczeń.

W debacie udział biorą:

 • Maciej Fitrzyk (Parlament Młodych RP, Pokolenie 2050)
 • Wiktoria Jędroszkowiak (inicjatywa WSCHÓD)
 • Zuzanna Karcz (aktywistka edukacyjna)
 • Jadwiga Klata (Ruch Solidarności Klimatycznej)
 • Łukasz Korzeniowski (Stowarzyszenie Umarłych Statutów)
 • Laura Kowczała (Zieloni)
 • Jakub Kwiatkowski (prezes Stowarzyszenia „Drzewo Rozwoju”)
 • Kacper Nowicki (Fundacja Varia Posnania)
 • Amelia Pol (Młoda Lewica, Piła)
 • Michał Tyrawski (Przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego)

Prowadzenie: Paweł Marczewski (Fundacja im. Stefana Batorego)