6 grudnia 2016
Debata: Dobra zmiana. Spojrzenie z Moskwy

  • Otwarta Europa

Zazwyczaj podczas naszych spotkań pytamy Rosjan o wydarzenia polityczne w Moskwie. Tym razem, w rok po przejęciu władzy przez PiS, postanowiliśmy przejrzeć się w rosyjskim zwierciadle i zapytać rosyjskich intelektualistów, uczestników debat Klubu PL_RU, o to, jak w ich kraju patrzy się na polską „dobrą zmianę”.

Czy Polska nadal jest w Rosji widziana jako symbol sukcesu transformacji ustrojowej? Co „dobra zmiana” oznacza dla kontaktów między Polakami a Rosjanami? Czy Kremlowi na rękę są ostatnie zmiany polityczne w Polsce? Co rosyjska opozycja sądzi o ruchach protestu w obronie demokracji (KOD, Dziewuchy Dziewuchom, Czarny Protest)? Czego Polacy i Rosjanie mogą się od siebie nauczyć?

W dyskusji udział wzięli:

Aleksiej Czadajew – wykładowca Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie Rosji
Iwan Preobrażeński – współpracownik Agencji Informacyjnej Rosbałt
Paweł Puczkow – współpracownik Aleksieja Nawalnego

Rozmowę prowadziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka programu Otwarta Europa Fundacji Batorego, była ambasador RP w Moskwie.

Zapis wideo:

Polska wersja językowa :

Rosyjska wersja językowa:

Noty o panelistach:

Aleksiej Czadajew (ur. 1978) – kulturoznawca, dziennikarz. Założyciel i dyrektor ośrodka analitycznego „Region Moskiewski”, były współpracownik Borysa Niemcowa. W latach 2000-2001 redagował antyputinowski portal „dutyj.Pu”, w 2006 roku opublikował książkę Putin. Jego ideologia. W 2009 roku współtwórca Centrum Inicjatyw Modernizacyjnych przy partii Jedna Rosja – później kierownik centralnej komisji wykonawczej tej partii. W roku 2012 opuścił ją z powodu niezgody na libijską politykę Dmitrija Miedwiediewa. Obecnie wykładowca Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie Rosji.

Iwan Preobrażeński (ur. 1981) – politolog, publicysta, analityk, doktor. Pracował m.in. w Centrum Technologii Politycznych, czasopiśmie „Profil” i dzienniku „Wiedomosti”. Był szefem działu „Świat” portalu „Strana.ru”, a następnie szefem działu politycznego Agencji Informacyjnej Rosbałt. Dziś jest współpracownikiem tej agencji. Specjalizuje się w Europie Środkowej i Wschodniej. Regularnie publikuje w prasie i czasopismach środkowoeuropejskich, m.in. w „Nowej Europie Wschodniej”.

Paweł Puczkow – historyk, doktor. Wykładowca wizytujący Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Łomonosowa. Redaktor książki „Michnik-Nawalny. Dialogi”, współautor programu Partii Postępu (Partija Progressa) w obszarze edukacji.