20 stycznia 2023
forumIdei
Czas Wielkich Kryzysów czy Wielkich Rozwiązań? Rola Unii Europejskiej w globalnej zmianie systemu

Fundacja Batorego, ul. Sapieżyńska 10A || 15.00–17.00

Debata forumIdei Fundacji Batorego, Open Society Foundations, SYSTEMIQ oraz Klubu Rzymskiego

 • ekologia
 • Europa
 • Unia Europejska
 • zielona transformacja

Termin „kryzys klimatyczny” na stałe wszedł do naszego słownika, jednak coraz lepiej widać, że należałoby raczej mówić o wielu kryzysach – klimatycznym, przyrodniczym, zanieczyszczeniowym, społecznym – powiązanych ze sobą w Wielki Kryzys Globalnego Systemu. Czasu na reakcje mamy coraz mniej, a ten moloch wydaje się nie do pokonania. Czy na pewno?

Zapraszamy do obejrzenia konferencji wokół raportu „Międzynarodowy Kompas Zmiany Systemowej: Globalne implikacje osiągnięcia europejskiego Zielonego Ładu” przygotowanego przez SYSTEMIQ, Klub Rzymski oraz Open Society European Policy Institute. Autorzy i autorki w wielowymiarowy sposób szukali odpowiedzi na pytanie, czy Wielka Zmiana (w odpowiedzi na Wielki Kryzys) jest możliwa, jak do niej doprowadzić i wreszcie – co kluczowe z polskiej perspektywy – jaka jest rola Unii Europejskiej, krajów członkowskich i Europejskiego Zielonego Ładu w globalnej grze, której stawką jest przetrwanie naszej cywilizacji.

Wielka Zmiana to oczywiście wiele zmian mniejszych, ale powiązanych ze sobą i ujętych w jedną całość. Jeśli Europejski Zielony Ład ma odnieść sukces, UE musi być siłą napędową rozwoju zrównoważonych systemów gospodarczych i dobrobytu społecznego zarówno w kraju, jak i na całym świecie. Jeśli – zamiast o globalnych zagrożeniach – chcemy mówić o globalnych szansach UE w czasach kryzysu, musimy namierzyć czynniki, które będą decydowały o powodzeniu europejskich zielonych polityk. Tylko po przyjęciu perspektywy globalnej może się to udać.

Raport zaprezentowało dwoje z jego autorów:

 • Heather Grabbe, dyrektorka Open Society European Policy Institute
 • Janez Potočnik, były komisarz UE, kolejno ds. rozszerzenia, ds. badań i rozwoju oraz ds. środowiska
 • oraz wykład wideo Sandrine Dixson-Declève (Klub Rzymski).

Komentarz wprowadzający do dyskusji przedstawił Marcin Korolec, dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki. W debacie udział wzięli:

 • Elżbieta Bieńkowska (b. wicepremierka Polski, b. komisarz UE)
 • Małgorzata Bonikowska (prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych)
 • Dominika Lasota (aktywistka klimatyczna, Fridays For Future)
 • Mateusz Piotrowski (działacz społeczny i ekologiczny, współtwórca inicjatywy Pacjent Europa)

Prowadzenie: Edwin Bendyk (prezes Fundacji im. Stefana Batorego)


Raport „Międzynarodowy Kompas Zmiany Systemowej: Globalne implikacje osiągnięcia europejskiego Zielonego Ładu” udowadnia, że:

 • Skuteczne wdrożenie europejskiego Zielonego Ładu zależy od stworzenia trwałych współzależności
  i zapobieżenia ekstraktywizmowi;
 • Potrzebne są intensywne wspólne wysiłki, aby wspierać zrównoważone systemy gospodarcze,
  łagodzić negatywne skutki transgraniczne i maksymalizować dobrobyt społeczny;
 • UE musi przesunąć zasoby kapitałowe niezbędne do integracyjnej i sprawiedliwej transformacji;
 • UE może utrzymać produktywny i konkurencyjny przemysł we własnych rynkach wewnętrznych
  tylko wtedy, gdy umożliwi uczciwą i sprawiedliwą transformację na świecie.

Pełne podsumowanie kluczowych ustaleń raportu.