29 maja 2019
forumIdei
Co już wiemy o jesiennych wyborach? Polska po 26 maja

Tegoroczne wybory europejskie będą miały duże znaczenie dla krajowej sceny politycznej i mogą znacząco wpłynąć na rezultat jesiennych wyborów parlamentarnych. Wynik z 26 maja będzie sygnałem poparcia lub dezaprobaty dla dwóch głównych obozów politycznych oraz dla nowych ugrupowań szukających miejsca na scenie politycznej przed zbliżającymi się jesiennymi wyborami parlamentarnymi, a także sprawdzianem dla przyjętych strategii kampanii wyborczej.

  • Polska
  • wybory

Jak wyniki wyborów wpłyną na polską politykę w najbliższych miesiącach? Czy będziemy mieli do czynienia z pogłębiającą polaryzacją czy też z łagodzeniem podziałów? Co na podstawie wyników wyborów europejskich można powiedzieć o wyborach jesiennych do Sejmu i Senatu?

W dyskusji udział wzięli:

– dr hab. Jarosław Flis (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego),
– dr Agnieszka Kwiatkowska (Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytet SWPS),
– prof dr hab. Andrzej Rychard (dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk),
– Aleksander Smolar (prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego).

Spotkanie poprowadziła dr Anna Materska-Sosnowska (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego).