13 października 2015
Cierpliwość na wyczerpaniu? Relacje UE z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą

  • Europa Wschodnia
  • Otwarta Europa

Dyskusja została zorganizowana w ramach wspólnego projektu Fundacji im. Stefana Batorego i warszawskiego biura Fundacji im. Friedricha Eberta dotyczącego krajów Partnerstwa Wschodniego, które podpisały umowę stowarzyszeniową z UE. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy raport końcowy projektu zatytułowany Eastern Partnership Revisited. Associated Countries in Focus.

W rozmowie uczestniczyli: Victor Chirila (Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej, Mołdawia), Vano Chkhikvadze (Gruzińska Fundacja Społeczeństwa Otwartego) i Hennadij Maksak (Poleska Fundacja Studiów Międzynarodowych i Regionalnych, Ukraina) a także studenci, przedstawiciele misji dyplomatycznych w Warszawie, eksperci organizacji pozarządowych i media.

Zapis wideo rozmowy


Tezy

Wyprowadzenie miliarda dolarów amerykańskich z systemu bankowego Mołdawii jesienią 2014 roku spowodowało utratę zaufania do proeuropejskich władz tego kraju zarówno ze strony społeczeństwa mołdawskiego jak i UE oraz MFW i Banku Światowego. W tym roku regularnie dochodzi do masowych protestów w Kiszyniowie. Na Ukrainie zaś, coraz bardziej widoczne jest zniecierpliwienie nie tylko Ukraińców ale też UE, związane z powolnym wprowadzaniem nad Dnieprem niezbędnych reform. Władze Gruzji też trudno uznać za proreformatorskie. Z drugiej strony, władze i społeczeństwa tych trzech krajów obawiają się, że UE nie będzie skłonna do podjęcia decyzji przybliżających je do Unii, np. zniesienia wiz w przypadku Gruzji i Ukrainy. Wydaje się, że zasadne jest postawienie tezy o wyczerpywaniu się cierpliwości zarówno w relacjach między władzami a społeczeństwami tych krajów, jak i między rządzącymi w Kiszyniowie, Kijowie i Tbilisi a UE. Z naszymi gośćmi porozmawialiśmy właśnie o coraz większym zniecierpliwieniu i o tym, co może ono oznaczać dla ich krajów zarówno w aspekcie wewnętrznym jak i relacjach z Unią.