16 czerwca 2015
Bunt młodych w III RP. Perspektywy polityczne

  • debaty Batorego
  • demokracja

Sesja I (godz. 11.00-13.00)
Skąd ten bunt?
Los młodych: ich status społeczny i ekonomiczny. Wybory polityczne i kulturowe. Reprezentacja interesów

Michał Bilewicz, Paweł Dobrowolski, Dominika Kasprowicz, Michał Łuczewski, Karolina Wigura

Zapis wideo pierwszej sesji

Michał Bilewicz [wystąpienie wideo]
Paweł Dobrowolski [wystąpienie wideo]
Dominika Kasprowicz [wystąpienie wideo]
Michał Łuczewski [wystąpienie wideo]
Karolina Wigura [wystąpienie wideo]

Zapis audio pierwszej sesji: [MP3 73MB], [OGG 58MB], czas trwania: 2 godz. 2 min.

Sesja II godz. 13.30-15.30
Co robić. Perspektywy polityczne
Czy młodzi mogą odnaleźć się w obecnym państwie i co im można zaproponować (i co sami proponują)

Monika Bartoszewicz, Leszek Jażdżewski, Sebastian Kaleta, Krzysztof Mazur, Jan Sowa, Michał Syska

Zapis wideo drugiej sesji

Monika Bartoszewicz [wystąpienie wideo]
Leszek Jażdżewski [wystąpienie wideo]
Sebastian Kaleta [wystąpienie wideo]
Krzysztof Mazur [wystąpienie wideo]
Jan Sowa [wystąpienie wideo]
Michał Syska [wystąpienie wideo]

 

 

Zapis audio drugiej sesji: [MP3 73MB], [OGG 61MB], czas trwania: 2 godz. 8 min.

Omówienie debaty [PDF 146 KB]

O konferencji:

Wyniki pierwszej i drugiej tury wyborów prezydenckich pokazały rosnącą rolę młodego pokolenia, urodzonego już po 1989 roku. Po raz pierwszy tak silnie zademonstrowało ono swoją obecność na scenie politycznej. Chcemy zastanowić się na tym jakie jest to pokolenie, w jakich warunkach funkcjonuje, jakich dokonuje wyborów politycznych i kulturowych. Chcemy zapytać także o stosunek tego pokolenia do III RP, jak jest przez nich postrzegana obecna Polska i jaką wizję państwa i swojego miejsca w nim proponują młodzi.

Monika G. BartoszewiczBunt młodych czy foch starych?, Rebelya.pl
Paweł Dobrowolski, Bunt peryferium. Bunt młodych dopiero przed nami, „Gazeta Prawna”
Sebastian Klauziński, Młodzi namieszali w polityce. Są wkurzeni, niezagospodarowani, „Gazeta Wyborcza”

Prowadzenie konferencji: Aleksander Smolar

Noty biograficzne

Monika Bartoszewicz (ur. 1980) – dr., absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim oraz International Security Studies na szkockim University of St. Andrews. Prowadziła badania nad europejskimi konwertytami na islam oraz nad radykalizacją młodzieży na Starym Kontynencie. Stypendystka Centre for Transatlantic Studies w Maastricht, za swoją pracę akademicką nagrodzona prestiżową Russell Trust Award.

Michał Bilewicz (ur. 1980) – psycholog społeczny, publicysta, dr hab. Koordynator Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW. W latach 2000-2001 redaktor naczelny pisma „Jidełe”. Publikował m.in. w „Krytyce Politycznej”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Lewą Nogą”, „Midraszu”, „Polityce” i na portalu lewica.pl. Współredagował m.in. książki Żydzi i komunizm oraz Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim, napisał Być gorszymi – o reakcjach na zagrożenie statusu grupy własnej.   Wiceprezes fundacji Forum Dialogu między Narodami.

Paweł Dobrowolski (ur. 1972) – ekonomista, doradca gospodarczy. Były prezes zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju. Współpracownik Instytutu Sobieskiego. Autor raportów m.in. Starsi Polacy żyją na koszt młodszych Polaków – zarys zjawiska oraz Prawdziwy dług Polski. Opracował koncepcję wprowadzenia do polskiego porządku prawnego publicznego wysłuchania. Autor artykułów o bankowości centralnej, upadłości, mediach oraz problematyce gospodarczej.

Leszek Jażdżewski (ur. 1982) – współzałożyciel i redaktor naczelny „Liberté!”. Politolog, publicysta. Stały felietonista tygodnika „Wprost”. Działacz społeczny, sekretarz Towarzystwa Integracji Transportu, członek rady Fundacji Projekt: Polska, członek European Convention of Liberal Democracy. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej” „Newsweeku”, i „Rzeczpospolitej”.

Michał Łuczewski (ur. 1978)– socjolog, dr. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek redakcji „44/Czterdzieści i Cztery”. Wicedyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Publikował m.in. w „Arcanach”, „Polsce The Times”, „Res Publice Nowej”, „Rzeczpospolitej”, „Wprost”. Wydał: Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich (z Adrianną Kupidurą i Przemysławem Kupidurą, 2011) oraz Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej (2013).

Sebastian Kaleta (ur.1989) – prezes i założyciel stowarzyszenia Młodzi dla Polski. Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Dominika Kasprowicz (ur. 1980) – politolożka, dr., adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Uczestniczka programu dyplomowego London School of Economics. Kierowniczka projektów: EUVOX Polska i Baromentr Wyborczy. Współautorka książki Socio-Political Alternatives in Central Europe, członkini redakcji „Liberté!”.

Krzysztof Mazur (ur. 1982) – politolog, dr. Prezes Klubu Jagiellońskiego. W latach 2002-2008 pracownik Instytutu Tertio Millennio, były koordynator Archiwum Medialnego Jana Pawła II. Pomysłodawca Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Członek redakcji kwartalnika „Pressje”. Autor artykułów, m.in.: Polskie korzenie pontyfikatu Jana Pawła II, Geopolityka w myśli politycznej ruchu społecznego Solidarność w latach 1980-1981.

Jan Sowa (ur. 1976) – teoretyk kultury, socjolog, dr hab.. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współtwórca Fundacji Korporacja Ha!art oraz Spółdzielni Goldex Poldex. Od roku 2009 aktywnie związany z Wolnym Uniwersytetem Warszawy. Wydał zbiór esejów Sezon w tatrze lalek (2003) oraz monografie: Ciesz się, późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna (2007), Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą (2011), a także Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości (2015).

Michał Syska (ur. 1980)dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik. Członek zespołu „Krytyki Politycznej”, publikował m.in. na łamach „Gazety Wyborczej”, „Dziennika”, „Rzeczpospolitej”, „Trybuny”, „Przeglądu”, „Bez Dogmatu” i „Myśli Socjaldemokratycznej”.

Karolina Wigura (ur. 1980) – socjolożka, dr, publicystka. Członkini redakcji Tygodnika Internetowego „Kultura Liberalna”. Adiunkt w Instytucie Socjologii UW. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Europie” (dodatku do „Dziennika. Polska. Europa. Świat”), „Etyce”, „Przeglądzie Politycznym”, „Znaku”. Autorka książki Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki (2011). Laureatka nagrody Grand Press w roku 2008 za wywiad z Jürgenem Habermasem.